Vi kan præsentere endnu en ny udbyder :)

11.04.2019

FN-Forbundets Skoletjeneste Skoletjenesten er en del af FN-forbundet med anker på sekretariatet i København, men drives af frivillige kræfter fra fortrinsvis unge studerende på videregående uddannelser og lign. Vi tager ud på grundskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, osv. med vores tilbud (oplæg, rollespil, brætspil og andre aktiviteter):

Hvad er FN-Forbundet?

FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO og en frivillig medlemsforening for alle, der interesserer sig for det multilaterale arbejde, og som støtter de Forenede Nationers (FN’s) arbejde, værdier og formål. Vi er her for at styrke interessen for- og sprede kendskabet til FN blandt den danske befolkning med fokus på de 17 verdensmål for en mere bæredygtig udvikling. 

Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Vi søger indflydelse, blander os i debatten, oplyser, og samarbejder med både danske og internationale organisationer om fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, reform af FN og ikke mindst civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger - fordi vi tror på globalt ansvar. 

FN-forbundet mener at globale udfordringer i form af fattigdom, sygdomme, miljøkatastrofer, krig og terrorisme skal betragtes i sammenhæng og bekæmpes i fællesskab, hvilket FN’s verdensmål har givet os en ramme for. For at fremme den globale solidaritet kræves et handledygtigt og folkeligt foranket FN. Sammen med søsterforbund, andre internationale organisationer og vores skoletjeneste,  arbejder FN-forbundet for at demokratisere FN-systemet og for at bygge bro mellem FN og civilsamfundet. Derfor har FN-forbundet og dets skoletjeneste den vigtige opgave at… 

Sikre adgang til viden omkring internationale forhold og globale begivenheder

Oplyse om Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Informere om- og skabe interesse for FN og deres værdier, arbejde og formål

Fostre forståelse og respekt for menneskerettighederne

Forholde sig kritisk til FN’s succeser og udfordringer