FN-Forbundets Skoletjeneste, Aalborg

Præsentation

FN-Forbundets Skoletjeneste 

Skoletjenesten er en del af FN-forbundet med anker på sekretariatet i København, men drives af frivillige kræfter fra fortrinsvis unge studerende på videregående uddannelser og lign. Vi tager ud på grundskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, osv. med vores tilbud (oplæg, rollespil, brætspil og andre aktiviteter):

Oplæg:

 • Lektion/oplæg om Verdensmålene (Grundskole og ungdomsuddannelser)
 • Lektion/oplæg om FN (Grundskole og ungdomsuddannelser)
 • Lektion/oplæg om Menneskerettighederne (Grundskole og ungdomsuddannelser)
 • Lektion/oplæg om FN som Fredsskaber (Grundskole og ungdomsuddannelser) 

Spil:

 • I samme båd (Grundskole og ungdomsuddannelser)
 • Mini MUN-spillene (Ungdomsuddannelser) 
 • Brætspil Verden på spil (Mest grundskole, men også ungdomsuddannelser)
 • Verdensmålene på spil (Grundskole og ungdomsuddannelser) 

FN-forbundets tilbud omhandler mange centrale temaer, såsom FN’s arbejde, forhandlinger og diplomati, klima, udvikling, menneskerettigheder, fred og konfliktløsning og meget mere. Skoletjenesten er en unik mulighed for skoler i lokalområder til at få besøg af FN-forbundets undervisere og lære om sådanne emner. I øjeblikket har skoletjenesten baser i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Odense og København. 

Hvad er FN-Forbundet?

FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO og en frivillig medlemsforening for alle, der interesserer sig for det multilaterale arbejde, og som støtter de Forenede Nationers (FN’s) arbejde, værdier og formål. Vi er her for at styrke interessen for- og sprede kendskabet til FN blandt den danske befolkning med fokus på de 17 verdensmål for en mere bæredygtig udvikling. 

Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Vi søger indflydelse, blander os i debatten, oplyser, og samarbejder med både danske og internationale organisationer om fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, reform af FN og ikke mindst civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger - fordi vi tror på globalt ansvar. 

FN-forbundet mener at globale udfordringer i form af fattigdom, sygdomme, miljøkatastrofer, krig og terrorisme skal betragtes i sammenhæng og bekæmpes i fællesskab, hvilket FN’s verdensmål har givet os en ramme for. For at fremme den globale solidaritet kræves et handledygtigt og folkeligt foranket FN. Sammen med søsterforbund, andre internationale organisationer og vores skoletjeneste,  arbejder FN-forbundet for at demokratisere FN-systemet og for at bygge bro mellem FN og civilsamfundet. Derfor har FN-forbundet og dets skoletjeneste den vigtige opgave at… 

 • Sikre adgang til viden omkring internationale forhold og globale begivenheder
 • Oplyse om Verdensmålene for bæredygtig udvikling
 • Informere om- og skabe interesse for FN og deres værdier, arbejde og formål
 • Fostre forståelse og respekt for menneskerettighederne
 • Forholde sig kritisk til FN’s succeser og udfordringer
Kontakt
Mille Gydahl-Jensen
33464690

Tilbud fra FN-Forbundets Skoletjeneste, Aalborg

Grundskole