Natur, Leg & Læring

Præsentation

Husk Åben Skole i din årsplanlægning

Du kan tænke Skoletjenesten ind i dine undervisningsforløb, allerede når du planlægger indholdet for næste års undervisning.

Skoletjenesten

Skoletjenesten i Børn og Unge er et samarbejdende videnscenter for eksterne læringsmiljøer. Her mødes børn og unges nysgerrighed og gå-på-mod. Sammen skaber og lærer vi om os selv og verden omkring os. 

  • Naturfag, billedkunst, historie, MakerSpace og innovation 
  • Videncenter for eksterne læringsmiljøer
  • Kompetenceudvikling
  • Bæredygtighed
  • Trafik og færdsel
  • Undervisning i skolens fag uden for skolen

Skoletjenesten tilbyder ele­verne undervisning i skolens fag uden for skolens klas­seværelse. Det kan være i naturen, på museet, Kunsten eller på et værksted. Det vigtige er, at aktiviteterne under­støtter elevernes læring i de enkelte fag, og samtidig gi­ver mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter.

Med udgangspunkt i en praktisk, undersøgende og legende tilgang kan eleverne eksempelvis møde stjerneløb i Lille Vildmose, rollespil på Lindholm Høje og i Den Gamle Skolestue, programmering i MakerSpace eller forsker for en dag på Egholm. Brugen af sanser, aktivitet og involvering er centrale dele i Skoletjenesten, der kan være med til at skabe motivation hos eleverne. Anvendelsen af naturen, museet eller værkstedet bidrager til inklusion i konteksten, når fagligheden mødes praksisnært, socialt og sansemotorisk. 

Tilbuddene er overordnet fordelt på flg. vis:

  • Tilbud der drives i egne værksteder med egne undervisere
  • Tilbud der drives i andre institutioners faciliteter med egne undervisere
  • Tilbud i andre institutioners skoletjenester, hvortil Aalborg Kommunes Skoletjeneste dækker entre
  • Tilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Pædagogisk profil

Skoletjenesten arbejder kontinuert med at udvikle tilbuddene, så de matcher Fælles Mål for fagene i skolen.

Skoletjenestens tilbud til eleverne foregår overvejende praksisnært og undersøgende. Tilbuddene hjælper skolerne med at opfylde målet om, at Mindst 25% af undervisningen foregår uden for skolens mure. Og at, Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet.

Skoletjenestens medarbejdere udvikler løbende tilbuddene og skaber viden om undervisning og læring. Dermed bidrager alle ansatte med viden produktion. Forløb findes på MinUddannelse.

Skoletjenestens medarbejdere er ansat i kombination mellem kommunens skoler og Skoletjenesten. Det skaber forankring på kommunens skoler og er samtidig med til at skabe karriereveje for ildsjæle og faglige fyrtårne internt i kommunen.

Skoletjenesten  inddrages i netværk og forskning, som bidrager til at kvalitetssikre tilbuddene og validere udviklet viden fra Skoletjenestens medarbejdere. Skoletjenesten understøtter på forskellig vis det, at flere skoler i Aalborg indgår i nationale projekter for Udeskole, Haver til Maver og Grønt Flag Grøn Skole, Udelæring og inkluderende fællesskaber, desuden også ABC-Alle Børn Cykler, skolestartskampagner, skolepatruljer og skolernes øvrige trafikforhold.

I de førnævnte samarbejder ligger læringsmetoderne sig typisk tæt op ad Skoletjenestens i forhold til undersøgende læringsmetoder, der kobler teori og praksis til flere af skolens fag.

Samarbejdspartnere

By og Land Undervisning af elever og faciliteter i tilknytning til specifikke grønne områder i Aalborg herunder Fjordhuset i Vestre Fjordpark, Egholm og Infohuset i Østerådalen. Klima og Miljø Energibesparelser skoler, Verdensmålstrategi og økologi på skoler. Friluftsrådet Grønt Flag på skoler. Sundhed og Kultur Skolemad. B&L- Trafik og Veje, Nordjyllands Politi, Sikker Trafik, skolepatruljer, færdselskontaktlærere, skolens trafikforhold.  Halkær Mølle med Naturstyrelsen og Sundhed og Kultur. Kultur- og naturinstitutioner, Lille Vildmosecentret, Zoos Skoletjeneste. Naturvidenskabsfestival i samarbejde med Aalborghus STX, HTX, AAU, UCN, Astra og Zoo. Innovation på Mellervangskolen. Kunsten, Lindholm Høje og Aalborg Historiske Museum. Trekanten Aalborg, MakerSpace. Aalborg Events, Aalborg Regatta. Kommunale og nationale netværk: Nationalt Netværk af Skoletjenester, Naturvejlederforeningen, Sikker Trafik, Haver til Maver etc.

 

Entré

Gratis for Aalborg Kommunes Skoler. Inden sommerferien ved skoleårets afslutning sendes lister til skolerne med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.

Kontakt
Jens Bak Rasmussen
Leder af Skoletjenesten
93520070
Træffetid I dagtimerne

Tilbud fra Natur, Leg & Læring

Grundskole

Kursus