Center For Magtanalyse

Præsentation

Center for Magtanalyse Vold starter i sproget – og det er dér, vi stopper den. Center for Magtanalyse er en non-profit organisation, der stræber efter at forebygge fysiske og psykiske former for vold. Det gør vi ved at adressere sexisme, racisme og homofobi m.fl. som samfundsproblemer.  Vi vil udvide den kollektive viden om vold gennem innovativ og nytænkende uddannelse, forskning, støttetilbud og viden om vold for aktivt at forebygge volden.

Pædagogisk profil

Gennem specialiseret viden om vold og erfaring med peer-to-peer-metoden tager vores undervisning afsæt i levede erfaringer med vold. Med afsæt i peer-to-peer-metoden arbejder man ud fra ideen om, at udsathed kan udgøre en ressource, der kan anvendes, udvikles og skabe værdi for personen selv og for andre med lignende erfaring. Når de studerende deler livserfaring med dem, der indgår i læringsrummet, opstår der unikke fællesskaber, samhørighed og ligesindethed

Hvordan vi forebygger vold

Vi har udviklet indsatsen “Viden om Vold” som en en række oplæg til studerende i folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, højskoler m.fl. hvor vi sammen lærer at tale om svære emner som mistrivsel, ulighed og vold.

Gennem oplæg og workshops tager vi studerende og fagpersoner med ind i vores viden om vold og hvordan vold hænger sammen med magtrelationer såsom køn, klasse, geografi og meget mere.

Vi forstår vold som sproglig vold, psykisk vold og fysisk. Vi nuancerer og aftabuiserer hvad vold er. I vores erfaringer med at yde støtte til voldsudsatte  har vi lært, at størstedelen af deltagerne identificerer at have været udsat for vold tidligt i deres liv, første gang. F.eks mobning. Den tidlige vold står ofte i baggrunden til andre former for mistrivsel i deres voksne liv. Den vold der går igen i flere deltageres barndom er den sproglig vold, såsom trusler, udskamning, isolation i hjemmet og i skolen. Disse former for vold som følelser af afmagt og uforståenhed over hvad problemet er. Vi ser et behov for at nå ud til de yngre generationer og italesætte disse mønstre af mistrivsel fordi vi tror på at vi kan være med til at forebygge at de voldelige mønstre forgrener sig i individet eller fortsætter ind i deres voksenliv.

Kontakt
Cecilie Ryom Kramer
Leder Viden om Vold Nord
41 83 40 04
Træffetid hverdage 10-15

Tilbud fra Center For Magtanalyse

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Kursus

CVR
41393025