Pulje til lokale samarbejder mellem skole og forening

14.09.2017

Skoleforvaltningen har nedsat en pulje til at understøtte lokale samarbejde mellem skole og foreninger. Puljen skal gøre det lettere at etablere samarbejder og kan ansøges til forløb på minimum 2 gange. Ansøgningsproceduren er simpel og let og der gives hurtigt svar.

Formål og rammer

Med folkeskolereformen stilles krav om, at folkeskolen etablerer samarbejder med det omkringværende samfund - herunder i høj grad foreningslivet.
Skoleforvaltningen har afsat en pulje til at understøtte den åbne skole - herunder til at iværksætte lokale samarbejder mellem skoler og foreninger.
Den samlede pulje for lokale samarbejde mellem skole og forening er på 100.000 kr p.a.
Der kan søges tilskud til instruktion med op til 500,- pr. time (max. 6 timer), og tilskuddet kan ansøges af både skole og forening, men udbetales direkte til den forening der har lagt rammer og/eller instruktion til.

Hvem kan ansøge?
Skole og/eller (godkendt folkeoplysende) forening kan være afsender på ansøgningen - og der stilles ikke krav til at det er en fælles ansøgning. Dog er det et krav at foreningen og skolen har været i dialog og er blevet enige om datoer, før puljen ansøges.

Hvordan ansøges?
Via linket nederst på siden findes en ansøgningsformular.

  • Kriterier for ansøgning om støtte til lokale foreningssamarbejder:
  • Samarbejdsforløbet skal have en varighed på minimum 2 gange.
  • Støtten gives til instruktion på maksimalt 500 kr/time i op til 6 gange.(Dvs maksimalt 3000 kr. per forløb)
  • Forløbet skal afvikles i 2018.
  • Der er indgået aftale om besøg mellem skole og forening, når puljen ansøges.
  • Der gives som udgangspunkt tilskud til én instruktør pr. forløb.
  • Puljen skal søges, og tilsagn skal være på plads INDEN et forløb igangsættes.

Svartid?
Der kan ansøges frem til 15. december 2018 eller så længe der er midler i puljen.
Ansøgningerne behandles løbende med en svartid på 1-6 hverdage.
Bevilges penge fra puljen, vil beløbet blive udbetalt til foreningen - efter endt forløb - og på anmodning fra foreningen.

Kontakt
For mere information vedrørende samarbejder – kontakt foreningsplaymaker, Sanne Fremlev på: 99314168 eller sanne [dot] fremlev [at] aalborg [dot] dk

Læs mere og ansøg puljen

Yderligere information