Gratis

Operationssygeplejerske for en dag

Beskrivelse

Beskrivelse:
Hvordan er hverdagen på en operationsstue på Aalborg Universitetshospital, hvor mange personer skal der til for at en operation kan udføres, og hvilke uddannelser og jobs har personalet man møder her?
Eleverne får mulighed for at prøve en operationskittel på, og uniformens funktion beskrives. Der vises og tales ud fra fotos fra operationsstuen, og eleverne får operationsudstyr i hænderne.
Eleverne undervises i kroppens immunforsvar med fokus på mikroorganismer og hygiejne, hvorefter eleverne instrueres i at give en injektion, forbinde et sår og udføre korrekt håndhygiejne.

Oplægget vil tage udgangspunkt i nedenstående emner:

Hvad laver en operationssygeplejerske?
Fokus på uddannelsesvejen og jobmuligheder.

Hvorfor vælge at blive operationssygeplejerske?
Muligheden for at gøre en forskel, udøve omsorg og empati, blive udfordret fagligt og møde mennesker i forskellige aldre, køn, kulturer og religioner.

Hvilke kvalifikationer er gode at have som operationssygeplejerske?

Faglige:
Sprogkundskaber i dansk/engelsk/(latin)
Psykologi/Etik
Samfundsvidenskab
Biologi
Fysik/kemi
Matematik

Personlige egenskaber:
Empati, omsorg for andre, fordomsfri, lyttende, koordinerende, mod til at være i situationen.

Kroppens naturlige forsvar:
Hvordan fungerer kroppens naturlige forsvar imod indtrængende mikroorganismer, og  hvordan aktiveres immunforsvaret ved indtrængen af skadelige mikroorganismer i kroppen. Hvordan undgår man smitte med mikroorganismer, hvilke tegn ser man ved en infektion og hvorfor?
Hvordan sikrer man patienten imod at blive inficeret med skadelige mikroorganismer under en operation?

Operation:
Eleverne opdeles i grupper og laver hands-on opgaver med injektionsteknikker, forbinding af sår og test af håndhygiejne med UV lys og Glitterbug creme.

Formålet:
Eleverne får et indblik i hverdagen på en operationsstue på Aalborg Universitetshospital.
De introduceres til hvilke faggrupper der arbejder på en operationsgang, og hvilke uddannelser og jobmuligheder der findes her. De får en forståelse for hvilke fag der er særligt relevante i skolen, hvis man ønsker at arbejde på en operationsstue.
Der vises fotos og genstande fra en operationsstue, eleverne får mulighed for prøve en operationskittel på og får operationsudstyr i hænderne. Derudover får eleverne prøvet kræfter med nogle af de opgaver en operationssygeplejerske udfører gennem særlige hands-on opgaver.

Formål

Eleverne får et indblik i hverdagen på en operationsstue på Aalborg Universitetshospital. 
Hvilke uddannelser er der og hvad kræver det? Hvilke fag er særlige vigtige i skolen, hvis man gerne vil arbejde på en operationsstue. 

Udover sprogkundskaber og empati er det vigtig med gode egenskaber i Psykologi, Fysiologi, anatomi, Biologi, Fysik/Kemi, Samfundsvidenskab, Matematik, Etik, Sygdomslære, Hygiejne.

Tilmelding