UngAalborg

Præsentation

UngAalborg er ungdomsskolen i Aalborg Kommune.

UngAalborg er landet største ungdomsskole med omkring 300 ansatte og 16.200 potentielle unge i målgruppen, som er mellem 13 og 19 år.

UngAalborg er organiseret med en administration, en projekt- og udviklingsafdeling, UngAalborg Uddannelsescenter, Friluftskolen, 31 ungdomsklubber, 6 juniorklubber, KUL, Station10, Crossbanen, Skatehallen og Street Station. Derudover har UngAalborg over 150 hold og projekter, der er organiseret på fritidsbasis, hvor undervisningen primært foregår på kommunens folkeskoler og kulturinstitutioner.

UngAalborgs vision er, at UngAalborg agerer proaktivt, arbejder helhedsorienteret og tænker globalt, at UngAalborg er frontspiller på det ungdomspolitiske område, at UngAalborg er central medspiller for læring og livsduelighed for alle unge, og at UngAalborg inspirerer og udfordrer unge til aktivt medborgerskab.

UngAalborg arbejder som udgangspunkt inden for følgende politikområder: Læring og dannelse, Den internationale dimension (Go Global), Demokrati og medborgerskab samt Unge areaner

Kontakt
Camilla Lindum
Projekt- og udviklingsmedarbejder
93520905

Tilbud fra UngAalborg

Grundskole