Aalborg Kulturskole

Præsentation

Børns møde med musik, kunst og drama skærper evnen til at opleve og skaber perspektiv, læring og fællesskab på nye måder. Aalborg Kulturskole ønsker at skabe rammerne for mødet ved at stille de kompetencer og den faglighed, som findes i Kulturskolen til rådighed for alle kommunens skolebørn.

Aalborg Kulturskole tilbyder undervisning i musik, billedkunst, teater, ballet og andre kunstnerisk/æstetiske udtryk til børn og unge op til 25 år i Aalborg Kommune. Kulturskolen er landets største med mere end 5000 elever. Undervisningen foregår decentralt på alle skoler, på Huset i Hasserisgade og centralt i Nordkraft, hvor administrationen også har hjemme.

Pædagogisk profil

Kulturskolens forløb er som hovedregel tilrettelagt så de kan foregå på egen skole. I enkelte tilfælde er rammerne mere ideelle på Huset i Hasserisgade eller i Nordkraft, men det vil i så fald fremgå af beskrivelsen af forløbet. Alle forløb er tilpasset de fælles forenklede mål i fagene. 

Underviserne har typisk uddannelse fra et musikkonservatorium, kunstakademi eller universiteternes uddannelser inden for de kunstnerisk/æstetiske fag. Kulturskolen samarbejder med alle folkeskoler i Aalborg Kommune med henblik på at understøtte skolebørns læring og dannelse generelt og specifikt inden for Kulturskolens fagområder.

Aalborg Kulturskole arbejder for det lærende, det levende og nydende menneske i nutidens og fremtidens samfund og det er vores vision, at være ledende inden for undervisning og formidling af musik, billedkunst, drama og andre kunstneriske fag og sikre bredde og højde gennem hele fødekæden til kulturlivet.

Alle forløb tilpasses efter den enkelte skoles behov og ønsker. Kontakt Kulturskolen for mere information inkl. prisidé. 

Tilbud fra Aalborg Kulturskole

Grundskole