Nymarksminde Natur og Teknologi

Beskrivelse

Beskrivelse

Undervisningen foregår udelukkende på Nymarksminde og kan skifte mellem uden- og indendørs aktiviteter afhængigt af vejrforhold og undervisningsforløb. Tag tøj på efter vejrforholdene. Undervisningsforløbene tager sit udgangspunkt i den omkringværende natur og landbrugslandet, forskellige økosystemer, produktion, miljø og bæredygtighed.

Vi tilpasser desuden gerne vores undervisningsforløb efter individuelle ønsker og behov. 

 

Følgende forløb tilbydes:
(Der tages i hvert enkelt tilfælde højde for klassens klassetrin samt faglige niveau. Ring til vores underviser og aftal nærmere.)

 

1-2 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi)

  • De fire årstider: Vi lærer om de forskellige årstider og sammenhængen mellem dem. Vi kigger på et solur, måler temperaturen udendørs og leger forskellige lege.

 

  • Dyrespor: Alle dyr efterlader mange forskellige slags spor fx fodspor, gnavespor, ekskrementer og dele af byttedyr. I dette forløb vil der blive sat fokus på fodspor.

 

1-4 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

  • KribleKrable: Vi går på jagt efter små dyr og insekter i skovbunden. Efterfølgende kategoriserer vi insekterne og snakker om deres levesteder. Vi udfører små undersøgelser og lege.

 

  • På opdagelse i naturen: Vi går på opdagelse i forskellige naturområder og undersøger dyrelivet i den danske natur. Hertil udfører vi enkle undersøgelser ved brug af enkelt udstyr.

 

  • Bondegårdsdyr: Eleverne kommer helt tæt på bondegårdsdyrene og får et indblik i hvor fx æg, mælk og bacon kommer fra. Fortællinger kombineret med små opgaver.

 

3-9 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

  • Fysiologi og anatomi: Vi ser på forskelle og ligheder mellem menneskers og dyrs indre og ydre opbygning. Vi lærer om forskellige organer og systemers funktioner inde i kroppen.

 

5-9 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

  • Fødekæder, fødenet og symbioser: Vi sætter fokus på større økologiske sammenhænge hvor eleverne skal ud i forskellige naturområder og undersøge, modellere og fremlægge forskellige økologiske sammenhænge for hinanden.

 

  • Danske naturtyper: Større eller mindre feltundersøgelser i områdets forskellige naturtyper. Forløbet kan have fokus på dyr, planter eller svampe efter eget ønske. Hvad kendetegner de forskellige naturtyper og hvordan har arterne tilpasset sig?

 

  • Husdyr og produktion: Eleverne kommer helt tæt på gårdens husdyr og får indblik i menneskets betydning på vores produktionsdyr. Vi kigger på forskellige produkter og undersøger deres vej fra dyr til forbruger.

 

Forberedelse

Læs om Nymarksminde på vores hjemmeside
https://nymarksminde.dk

 

Formål

I spændende og naturrige omgivelser er vores mål, at skabe forundring og nysgerrighed hos eleverne, der giver dem lyst til at grave endnu dybere ned i det underviste materiale.

 

Hos Nymarksminde vil vi skabe et frit og legende læringsmiljø, hvor der er plads til forundring og tid til at bearbejde nye informationer. Vores undervisning tager udgangspunkt i sanselighed og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden kombineres med levende dyr, konkurrencer, dansk natur og fællesskab.

 

Forløbene er tilrettelagt i overensstemmelse med de bindende rammer for Fælles Mål og matcher vejledende færdigheds- & vidensmål inden for primært natur & teknologi og biologi, men også fysik/kemi, geografi, madkundskab og idræt for de pågældende klassetrin kan inddrages.

Nymarksminde

Vestvej 91

9310 Vodskov

 

Kontakt til underviser senest 14 dage før ankomst.

 

Underviser:

Kim Rath Kofoed
Telefon: 55 80 00 39

Oplysninger om transport:

Gratis NT-busser for skoler mellem kl. 9-13

Formål

I spændende og naturrige omgivelser er vores mål, at skabe forundring og nysgerrighed hos eleverne, der giver dem lyst til at grave endnu dybere ned i det underviste materiale.

 

Hos Nymarksminde vil vi skabe et frit og legende læringsmiljø, hvor der er plads til forundring og tid til at bearbejde nye informationer. Vores undervisning tager udgangspunkt i sanselighed og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden kombineres med levende dyr, konkurrencer, dansk natur og fællesskab.

 

Forløbene er tilrettelagt i overensstemmelse med de bindende rammer for Fælles Mål og matcher vejledende færdigheds- & vidensmål inden for primært natur & teknologi og biologi, men også fysik/kemi, geografi, madkundskab og idræt for de pågældende klassetrin kan inddrages.

Sted
Nymarksminde
Vestvej 91
9310 Vodskov
Tilmelding
Tilmelding