Gratis

Nymarksminde natur og teknologi

Beskrivelse

 1. – 2. klasse: 

Natur / Teknologi: 
Eleverne kommer til at: 

• …lære om sundhed (økologi). Eleverne kommer til at lære hvor diverse madvarer kommer fra (eks. æg, mælk og bacon). De kommer i berøring med dyrene. 
• …udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr (undersøge dyrelivet i den danske natur). 
• …undersøge vejr i hverdagen (sammenhæng mellem sol, døgn og årstider i Danmark. Vi kigger på et solur og på temperaturen udendørs, og snakker om hvor koldt og varmt der kan blive). 
Materialer: Afkrydsningsskema med info om dyrene i den danske natur. Papir med oversigt over årstiderne i Danmark (skal farvelægges). 
Varighed: Ca. 3 timer

 3. – 4. klasse: 

Natur / Teknologi: 
Eleverne kommer til at: 

• …lære om sundhed (økologi). Eleverne kommer til at lære hvor diverse madvarer kommer fra (eks. æg, mælk og bacon). De kommer i berøring med dyrene. 
• …lære om de danske traditionelle bondegårdsdyr og dyrenes indre og ydre opbygning (ser eks. hvordan et æg bliver skabt inde i hønen, og hvordan koen har fire maver). 
• …få viden om træsorter (vi kigger på tværsnit af træer, træernes blade, og træernes nødder/frugter/bær). Vi laver opgaver hvor eleverne får udleveret blade, og sammen skal finde ud af hvilke træsorter de hører til. 
Materiale: Materiale til identificering af træsorter. Eksempler på træsorter. 
Varighed: Ca. 3 timer

5. – 6. klasse: 

Eleverne kommer til at: 
Natur / Teknologi: 

• …lære om sundhed (økologi). Eleverne kommer til at lære hvor diverse madvarer kommer fra (eks. æg, mælk og bacon). De kommer i berøring med dyrene. 
• …udfør enkle feltundersøgelser i skovområde. (Her skal eleverne beskrive et området på baggrund af blade/bær/nødder fra træer i området.) 
• …indsamle og bestemme smådyr fra skovbunden. 
Materiale: Afkrydsningsskema til specificering af insekter og andet. Materialer til indsamling og undersøgelse af kriblekrabledyr (insektsuger). Eksempler på træsorter. 
Varighed: Ca. 3 timer

Formål

At give eleverne en oplevelse ud af klassen.
At give eleverne kendskab til og forståelse for, hvor bl.a. æg, mælk og bacon kommer fra.
At eleverne bliver nysgerrige på den danske natur og dyreliv. 

Sted
Nymarksminde
Vestvej 91
9310 Vodskov
Tilmelding
Tilmelding