Gratis

Besøg Renseanlæg Vest - 7.-10. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med bl.a. rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg, og håndterer det regnvand, der falder i byerne. Eleverne får et indblik i vandkredsløbet og principperne indenfor renseanlæg, renseprocessen og energiudnyttelse. Tilbuddet er tænkt som et supplement til den undervisning, skolerne selv forestår.

Formål

Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involveret i vandforsyning, kloakering og rensning af spildevand på renseanlæg.

Under besøger på renseanlægget fortæller Aksel Nielsen om spildevand og renseprocessen. Til slut kommer eleverne med ud på anlægget, og ser og "snuser til det" i virkeligheden.

Sted
Renseanlæg Vest
Mølholmsvej 30
9000 Aalborg
Tilmelding