UMMK

Præsentation

UMMK - Unges møde med kunsten - er en del af Børn, unge og Talent i den nordjyske kulturaftale KulturKanten 2017-2020. Du kan læse mere om kulturaftalen her.

Her kan ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, Kulturskoler eller foreninger søge om at få støtte til en professionel kunstners medvirken til et projekt.
Elevernes og de unges møde med kunstneren kan vise nye veje og løfte undervisningsforløbet/projektet. Kunsten kan skærpe sanserne og give nye sprog, som er vigtige på de unges dannelsesrejse.

Tilbud fra UMMK