Techbotteriet

Præsentation

Techbotteriet tilbyder en række aktiviteter i grundskolerne, der skal skabe interesse og nysgerrighed i forhold til teknologi og give børn og unge digital forestillingskraft. Vi tilbyder en række forløb til indskolingen og mellemtrinnet, som skal understøtte grundskolernes arbejde med teknologiforståelse og programmering. Forløbene er tilpasset, så de passer ind i grundskolens fag, temaer og mål. Det overordnede fokus for forløbene er “Teknologiforståelse i fagene”. 
Techbotteriet vil give børn og unge mulighed for at møde teknologi i øjenhøjde.

Pædagogisk profil

Techbotteriet er Videncenter for Automation & Robotteknologis tiltag til grundskolen. Videncenter for Automation & Robotteknologi er et af i alt ni nationale videncentre på erhvervsskoleområdet. Videncenter for Automation & Robotteknologi vil med konkrete projekter på erhvervsskolerne, tæt samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner og inspirerende besøg i grundskolen stå i spidsen og kvalificere fremtidens arbejdskraft.

Kontakt
Julie Rafn Abildgaard
Videncenterleder
+45 2526 6111

Tilbud fra Techbotteriet