Gratis

Techbotteriet 0. - 3. klasse

Beskrivelse

Har I lyst til at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet i fagene dansk og matematik?

Formålet med Techbotteriet er, at alle elever skal have mulighed for at udvikle teknologiforståelse og dermed kunne forholde sig nysgerrigt og kritisk til teknologiens opbygning og betydning for både dem selv, fællesskabet og samfundet. Vi har gjort det let for jer at arbejde med teknologiforståelse ved at sammensætte en færdigpakke bestående af workshops, undervisningsforløb samt udlån af teknologier, så I kan komme godt i gang på egen skole.

I indskolingen skal eleverne programmere de små robottter, Bluebots, så de kan klare forskellige udfordringer. Forløbene er lavet således, I både kan arbejde med kompetenceområder i dansk/matematik, samtidig med at I arbejder med kompetenceområderne fra teknologiforståelse - alt sammen i et motiverende narrativ med digitale teknologier.

Indskolingsforløbet på ca. 6-8 lektioner består af 3 blokke.

  • Blok 1: Kend din robot (generel intro til Blue-Bot)
  • Blok 2: Har robotten et mål? (matematikfaglig indgang)
  • Blok 3: Robotten på eventyr (danskfaglig indgang)

Sådan gør I:

  1. Kontaktpersonen fra jeres skole tilmelder alle deltagerne til den valgte workshop. Der skal kun foretages én tilmelding pr. skole.
  2. I deltager i workshoppen på CFU, hvor I afprøver alle undervisningsforløbene, så I er godt klædt på til at gennemføre dem på egen skole.
  3. Til workshoppen låner I et klassesæt med teknologier med hjem, som I efterfølgende skal anvende i undervisningen.
  4. I gennemfører forløbene på egen skole i de forskellige klasser/fag. Det er en god idé, at I afsætter tid i jeres årsplan til Techbotteriet og koordinerer, hvordan I bedst muligt kan udnytte den periode, hvor I har kassen med teknologier til udlån.
  5. I sender kassen med teknologier retur med budet fra CFU efter 5 uger

Techbotteriet er udviklet i et samarbejde mellem Videncenter for Automation og Robotteknologi, CFU (Center for Undervisningsmidler) og Skoleforvaltningen.

Kontakt
Anja Emilie Madsen
Pæd. it-konsulent
Materialer

Undervisningsmaterialer med undervisningsforløb bliver tilgængelig efter første workshop i september.

Sted
CFU (Center for Undervisningsmidler)
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Se lokale på infoskærmen.

Tilmelding

Foretages via følgende links efter først-til-mølle-princippet:
 

Bemærk, at der kun skal foretages én tilmelding pr. skole, hvor I angiver antallet af deltagere fra jeres skole. Skolen skal deltage i den samme workshop mhp. udlån af klassesæt med teknologier.