Mistrivselspolitik

Viden om Vold

Beskrivelse

 

Politik mod vold og mistrivsel

Vi laver politikker mod vold og mistrivsel til uddannelsesinstitutioner. Vi kan tage en uformel snak om hvordan vi på bedst vis, kan lave en politik der sikrer voldsfri skoler samt sikre at eleverne ved hvordan de kan tale om vold og hvor de kan henvende sig, hvis de oplever forskellige former for vold som mobning.

”Viden om Vold” – undervisning til studerende og fagpersoner

Vi tager ud på skoler og andre undervisningsinstitutioner og underviser unge, pædagoger og lærer om voldsforebyggelse. Gennem specialiseret viden om vold og erfaring med peer-to-peer-metoden tager vores undervisning afsæt i levede erfaringer med udsathed og vold. Vores viden kommer fra indsatsen "Tal om Vold", og med afsæt i forskellige metodiske tilgange arbejder vi ud fra ideen om, at udsathed kan udgøre en ressource, der kan anvendes, udvikles, og skabe værdi for personen selv og for andre med lignende erfaring. Når de studerende deler livserfaring med dem, der indgår i læringsrummet, opstår der fællesskaber, samhørighed og ligesindethed, men også værktøjer, som de kan anvende i at identificere og afbryde voldelige tendenser. Vi tilbyder specialiserede kurser til fagpersoner også. Ring eller send os en mail:

Kontakt: cecilie-cmadb-cma [at] talomvold [dot] dk (@talomvold.dk) 

Telefontid tirsdag til fredag kl. 10:00-14:00 på 41 83 40 04

 

Baggrund

Organisationen blev stiftet i 2019, med det formål at sikre gratis, lettilgængelig og specialiseret viden om vold, støtte og heling til voldsudsatte. I dag er CMA drevet af et sekretariat og en arbejdende bestyrelse med syv underafdelinger, der bl.a. varetager vores støttegruppetilbud, uddannelse, vidensformidling, økonomistyring og frivilligkoordinering og 52 frivillige fordelt i to lokalafdelinger i Aalborg og København. Størstedelen af CMAs frivillige har deltaget i støttegrupper og vi har lært nye videnstilgange til forebyggelse af vold, der er forankret i CMAs indsats ”Viden om Vold”. Her laver vi undervisningsmateriale og tager ud på skoler, gymnasier og fagspecialiserede uddannelser.

Kontakt
Cecilie Ryom Kramer
Leder Viden om Vold Nord
41 83 40 04
Træffetid hverdage 10-14