KUNSTSALON: DET ER KUNST!

12.09.2018

Kunsthal NORDs inspirerende kunstsalon ’Det er kunst!’ er en fortsættelse og videreudvikling af det populære undervisningstilbud ’Hvad er kunst?’. Fokus er på samtidens kunst, og skoleeleverne bliver præsenteret for helt aktuelle kunstudstillinger i ind- og udland, som både kan inspirere dem selv og deres omgivelser.

”I Kunsthal NORD er vi opdateret på den eksperimenterende og aktuelle nutidskunst, og vores viden giver vi selvfølgelig gerne videre til de nordjyske skoleelever. Men ikke som envejs kommunikation, da kunstsalonen er formet som en dialog, hvor vi vægter deltagelse og inddragelse af eleverne temmelig højt”, siger Henrik Broch-Lips, leder af Kunsthal NORD.
Det er en forudsætning, at eleverne har deltaget i kunstsalonen ’Hvad er kunst?’

Yderligere information