Hverdagen i billeder

05.09.2018

Billeder i hverdagen er et tilbud under Kulturkaravanen, et regionalt projekt under KulturKANten. Det afvikles i samtlige Nordjyske kommuner, hvert år fra 2018-2020. Karavanen kommer til Aalborg i uge 41. Det aktuelle tilbud er udviklet i samarbejde med fotogruppen Pixlart. Pixlart fremsender introduktionsvideo og opgaver direkte til de tilmeldte skoler/lærere pr. mail samt opgaver, der skal uploades til en instagram-konto.

Formål

Der er tale om et forløb med emnet "hverdagsøjeblikke".
Der er tale om temaorienteret arbejde med billeder og udtryk med fokus på:
- elevernes hverdagsøjeblikke
- at facilitere processer, der får eleverne til at stoppe op og forholde sig visuelt til hverdagen
- at skabe et etisk fokus for de unge, der giver dem værktøjer til at forholde sig kritisk i anvendelsen af billeder.

Undervisningsform:
- "Værkstedsarbejde"
- Gruppearbejde
- Workshop

Yderligere information
Læs meget mere om tilbuddet lige her: