Gratis

Workshop i redskabsgymnastik - eksamensforb.

Beskrivelse

Redskabsgymnastik - også kaldet idrætsgymnastik - er en idræt der i høj grad styrker basale og motoriske færdigheder såsom balance, smidighed, reaktionsevne, koordination og styrke.
Færdigheder der er almendannende og kan anvendes i mange aspekter.

Overordnet

 • Forløbet varetages af Aalborg Idrætsgymnastik og er på i alt 4,5 timer; 2,5 timer i Stadionhal 3 (gymnastikhal) og 2 timer på skolen.
 • Alle forløb er komprimerede forløb som finder sted mandage, tirsdage eller onsdage indenfor en 8- dages periode.
 • Forløbene starter med undervisning i Stadionhallen for at ende ud i skolens rammer.
 • Eleverne undervises i øvelser, opstillinger og begreber der relaterer sig til idrætseksamen.
 • Undervisningen varetages af professionel gymnastikinstruktør med flere års erfaring i undervisning af børn.

Ramme for undervisningen
Forløbet tager afsæt i idrætsfaget, men der er også et dannelsesmæssigt fokus på trivsel (respekt, samarbejde, empati og kropsudfoldelse)
Klassen skal have arbejdet med behændighedsøvelser indenfor idrætsgymnastikken så de har et basiskendskab hertil.

Eleverne deltager i eksamensgrupper og forventes at kende til begreberne omkring redskabsgymnastikken (Fra min uddannelse)

Fagligt indhold
Instruktøren giver et bud på det faglige indhold, som du kan være med til at kvalificere. 

Præmisser - Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager er følgende præmisser opstillet:

 • Eleverne forventes at kunne udføre grundlæggende gymnastiske bevægelser og have et grundlæggende kendskab til redskaber.
 • En klasse skal have 1-2 aktive og omklædte lærere/pædagoger med.
 • Hver undervisningsgang i stadionhallen vil blive indledt med en gennemgang af reglerne for at være i hallen.
 • Klasserne er klar til undervisning fra starttidspunktet.

Forventninger til skolen
Skolen forventes at stille egnede rammer til rådighed første undervisningsgang. En gymnastiksal eller hal med adgang til rekvisitter såsom ringe, bom, hest, plint vil være passende.

 • Der skal være adgang til et musikanlæg med USB og jack tilslutning.
 • Eleverne og lærerne skal være omklædte og klar til undervisning ved lektionens opstart.
 • Der forventes 1-2 lærer/pædagog per klasse/hold, som hjælper med at opretholde ro og fokus og kan træde til og hjælpe hvis der bliver behov.
 • Vi vil gerne dele erfaringer på tværs, hvorfor der i nogle tilfælde kan deltage en fotograf/journalist.
 • Instruktøren skal have mulighed for at stille redskaber og stationer op i skolens lokale minimum 30 minutter før undervisningsstart. 
 • Instruktøren vil kontakte dig forud for forløbsstart, hvorfor det er vigtigt at kontaktinfo anføres korrekt.

Undervisningens omfang
Undervisningen består af 2 tidsbestemte moduler á 2,5 og 2 timers varighed.
De ledige moduler kan ses og bookes under "tilmelding".

 

Forberedelse

Formål

 • At eleverne får indblik i idrætsgymnastikken i autentiske omgivelser
 • At eleverne oplever målrettet feedback på øvelserne.
 • At eleverne forberedes til eksamen jf. aftale og med afsæt i Forenklede Fælles Mål og afprøver gymnastiske øvelser under instruktion af professionel instruktør.
Sted
Stadionhal 3, Aalborg Idrætsgymnastik
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgang ved stadions SV hjørne - mellem de 2 haller

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
31.03.2019