Gratis

Vinterbogen, læsekonkurrence for hele klassen

Beskrivelse

I Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Der er mange muligheder for at dele læseoplevelser, og vi har fundet på sjove aktiviteter, I kan lave i klassen. Der er både aktiviteter, der lægger op til, at klassen samarbejder i skoletiden, og aktiviteter, eleverne kan lave i deres fritid. Vi håber, I har lyst til at deltage i så meget som muligt og sprede læseglæden til nye og gamle læseheste!

 

28. januar - 28. februar 2019

I kan deltage i hele eller dele af perioden.

 

Hvordan deltager vi?

  • Hver elev skal have en profil på www.biblo.dk. (De skal bruge deres UNI-login, men skabe et unikt Biblo-profilnavn.)
  • Download et læseskema på biblo.dk (tilgængeligt senest start december) og hæng det op i klassen. Læseskemaet skal udfyldes med elevernes Biblo-profilnavne, angivelse af aktiviteter og sammentælling af klassens deltagelse på www.biblo.dk.
  • Eleverne lader sig inspirere fra læseskemaet til, hvordan de kan dele deres læseoplevelse på biblo.dk. (bliver tilgængeligt senest start december)
  • Læseskemaet afleveres senest den 6. marts 2019 på jeres lokale bibliotek. Alternativt kan skemaet scannes/fotograferes og sendes til biblo@roskilde.dk.
  • Ingen tilmelding nødvendig. Jeres deltagelse registreres, når vi modtager læseskemaet.

 

Hvordan kan vi vinde?

  • Klassen kan vinde ved at dele flest læseoplevelser for jeres klassetrin, OG I kan vinde ved at dele en fælles, kreativ læseoplevelse. I må meget gerne deltage i begge dele!
  • Derudover trækker vi i perioden en daglig vinder, der har delt en læseoplevelse på www.biblo.dk.

 

Hvad kan vi vinde?

  • Et forfatterbesøg, der passer til elevernes klassetrin
  • Daglige bogpræmier til enkelte elever – kan evt. være til fælles klassebibliotek.

 

Uddybende konkurrenceinformation

Vinterbogen præmierer hver dag en delt læseoplevelse på www.biblo.dk. Denne bliver udtrukket tilfældigt blandt alle elever, der har uploadet en oplevelse. Det er dermed muligheder for alle elever, også dem, der skal have lidt ekstra motivation for at læse. Det er derfor en god idé at være med helt fra start.

Derudover præmieres fire klasser med hver sin hovedpræmie, der er et besøg af en forfatter i klassen. Vi finder en hovedvinder i hver af de tre aldersgrupper: 1.-2., 3.-4. og 5.-6. klasse. Vinderne af hovedpræmierne er de klasser, der har lavet flest anmeldelser i gennemsnit pr. elev. Klassens aktiviteter godkendes af Biblos redaktion.

Derudover findes en hovedpræmie hos en særligt kreativ, fælles delt læseoplevelse. Skal I indspille en scene fra bogen? Skal I lave et fællesmaleri af, hvordan I forestiller jer, hovedpersonen ser ud? Eller noget helt tredje?

Eleverne bestemmer selv, hvilke bøger de vil læse. Det gælder om at lave flest læse-begejstrede oplevelser! Alle de anmeldelser, eleverne har krydset af på læseskemaet, skal kunne findes på www.biblo.dk (anmeldelsen får et Vinterbogs-mærkat) og være uploadet i Vinterbogens periode.

Anmeldelserne behøver ikke at være positive. En læsebegejstret anmeldelse kan også sagtens være en skuffelse.

I Vinterbogen skelner vi ikke mellem skriftlige, mundtlige, billedlige eller andre former for anmeldelser. Det er alle gyldige formater, hvis de forholder sig til bogen. Det er alene op til lærerne at sætte eventuelle grænser for udfoldelserne.

Læs mere om Vinterbogens konkurrence på www.biblo.dk eller spørg os på biblioteket. 

 

Formål

At eleverne får en masse gode læseoplevelser og træner deres læsefærdigheder. 

At eleverne er kreative og formidler deres læseoplevelser til andre.

Sted
Aalborg Bibliotekerne