Gratis

Vil du være journalist på Bilmagasinet?

Porsche

Beskrivelse

Eleverne skal som biljournalister producere bilanmeldelser i enten artikel- eller videoformat. Produktionerne kan publiceres online på Bil Magasinets hjemmeside.

'Men børn må jo ikke køre bil?'

Det er korrekt. Men bilanmeldelser handler om mange andre ting, end hvordan en bil kører. En bilanmeldelse handler grundlæggende om æstetik, da biler - ligesom kunstværker - melder sig i vores sansning. Biler har materialitet, og eleverne skal lære at sætte ord på, hvordan biler ser ud, føles og lugter, og eleverne skal også tage stilling til, hvor anvendelig og miljøvenlige forskellige biler er.

Anmeldelser er populære

Anmeldelsen tilhører opinions-genren, og den har opnået enorm udbredelse, hvilket to perspektiver kan være med til at forklare. For det første er anmeldelsens genstandsfelt ikke kun kunstens genstande som f.eks film, bøger og malerier. Anmeldelsen behandler også forbrugsvarer som f.eks mad, make up, elektronik - og ja - biler. Derfor har anmeldelsen relevans for det 21. århundredes forbruger, der er optaget af ting og "det rigtige køb". En anden forklaring kan findes i anmeldelsens "væsen", der passer godt ind i de tidstypiske medieformater. YouTube flyder over med anmeldelser - "reviews" - af alverdens ting, og de mest populære anmeldelser har millioner af visninger.

Elever skal skelne mellem anmeldelser og reklamer

Anmeldelsens popularitet er ikke gået virksomhedernes næse forbi. Derfor udfordres grænserne mellem anmeldelse og reklame. Virksomheder og organisationer benytter sig i stigende grad af "YouTubere" og "influenter", der har mange følgere og dermed et stort publikum. Disse influenter betales nogle gange for at influere - altså påvirke - deres følgere retning af at købe og/eller gøre noget bestemt. Det er der intet ulovligt i, men det stiller krav til modtagerens analytiske evner, da reklamer låner virkemidler fra andre genrer.

Lovgivningen er klar på området: Hvis en influent reklamerer for et produkt og/eller sponseres af en virksomhed, skal det fremgå tydeligt for modtageren. Lovgivning alene gør det dog ikke, og derfor lægger dette forløb op til, at eleverne opdager og formulerer forskellene mellem anmeldelse og reklame.

Journalistik er danskfagligheder i praksis

Journalistikken er et godt eksempel på en praksisform, der bygger på de fagligheder, danskundervisning ønsker at fremme. En journalist skal kunne udtrykke sig forståeligt, klart og multimodalt, og vedkommende skal desuden kunne gøre det i sociale kontekster. Eleverne skal i dette forløb lære danskfaglighederne ved at praktisere dem som journalister, der indtræder i et autentisk scenarie.

Teknologiforståelse og materialekendskab

Digitaliseringen er for alvor rykket ind i de moderne biler, og det har konsekvenser for både den enkelte chauffør og de medkørende passagerer, men det har også konsekvenser for bilismen generelt og vores måder at transportere os på. For hvem har ansvaret, når bilerne bliver mere og mere selvkørende? Og hvilken plads skal bilerne have i vores samfund? I forløbet skal eleverne anspores til at overveje disse spørgsmål.

Godt nok fylder det digitale mere og mere, men biler fascinerer - og har til alle tider gjort det - ved deres materialitet. Ligesom bygningsværker er biler et rum, vi befinder os i. Biler er former og materialer, dufte og lyde, der har til formål at indgyde en særlig atmosfære omkring os. I anmeldelsen af biler skal eleverne tage stilling til, hvordan bilernes materialet påvirker dem.

Aktiviteter

Forløbet er rammesat til at strække sig over 9-10 lektioner á 45 minutter, og det knytter sig til formålet for danskundervisning i udskolingen.

Tanken bag forløbet er, at man som lærer har adgang til materialet, hvorfra man kan kopiere opgaveformuleringer og læringsmål og indsætte dem i sin læringsplatform (Min Uddannelse, MeeBook e.lign.). På den måde kan eleverne tilgå relevant indhold.

Videoerne, der understøtter forløbet, kan dog kun tilgås via denne platform. Sørg derfor for at have adgang til projektor/whiteboard

Forberedelse

Sæt eleverne i forbindelse med en bilejer

Eleverne skal have mulighed for at tage billeder af og sidde i én eller flere biler. Bilen skal ikke køre, og den behøver såmænd heller ikke være tændt på noget tidspunkt. Det vigtigste er, at eleverne har mulighed for at sidde i, røre ved, filme og fotografere bilen. Giv eventuelt mulighed for, at eleverne tester biler uden for skoletiden.

Hvis du ikke selv har bil, er der andre muligheder for at få adgang til en bil:

  1. Lad eleverne lave aftaler med familiemedlemmer, der ejer bil
  2. Kom ud i lokalsamfundet - tag kontakt til en bilforhandler og forklar om besøgets formål
  3. Træk på kollegerne - få en af skolens medarbejdere til at stille en bil til rådighed

Overvej, hvilken rolle IT skal have

Eleverne behøver ikke have adgang til computer/tablet/smartphone hele tiden. Faktisk behøver eleverne kun adgang til IT i forbindelse med biltest (tage billeder/optage video af biler) og produktion af anmeldelser (skrive artikel/redigere video).

Sørg for printmuligheder og blyant/kuglepen

Sørg for, at have mulighed for at printe. I fase 3 skal eleverne læse og analysere bilanmeldelser, der skal downloades, udprintes og uddeles til eleverne. Eleverne skal desuden have blyant/kuglepen at skrive med.

Efterbehandling

Bil Magasinet tilbyder at publicere elevernes produktioner på hjemmesiden, hvor de kan tilgås af alle interesserede. I er derfor velkomne til at indsende jeres produktioner.

Formål

Teknologiforståelse og materialekendskab
Journalistik er danskfagligheder i praksis
Elever skal skelne mellem anmeldelser og reklamer

Undervisningsmateriale

Fuld undervisningsmateriale tilgår efter tilmelding

Tilmelding
Tlf.nr. 93520066