Gratis

Udeskole Skoletjenesten

Beskrivelse

Siden er under udarbejdelse

Skoletjenesten starter sammen med Hals Skole udeskoleprojekt i skoleåret i foråret 2020 i klynge 8. En Lærer og naturvejleder fra Hals Skole er tilknyttet Skoletjenesten. Naturvejlederen skal i samarbejde med lærere på skolerne i klynge 8 (19/20) udvikle undervisning i relation til Hals Skoles og omkringliggende skolers udearealer.

Læringen i udeskolen skifter mellem indendørs og udendørs aktiviteter og bidrager til skoleforvaltningens læringsvision om, at mindst 25% af alle læreprocesser foregår uden for skolens mure. Udeskolen ses at have et særligt læringspotentiale som omdrejningspunktet for faglig fordybelse i interaktion med flere fag og arbejdsfelter. Udeskole beskrives som et udeklasselokale, der involverer eleverne i læringsfællesskaber, der er med til at øge motivationen for læring. Løbende reflekteres over, hvornår det giver mening, at udeskole indgår i forhold til motivation og læring i skolens fag.

 

Forberedelse

MinUddannelse

Før, under og efter besøget: (Under udarbejdelse senest forår 2020).
Beskrivelser ligger i MinUddannelse
Under bibliotek, søges på Skoletjenesten

For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link:

https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851

Formål

Skoletjenesten vil gerne understøtte udbredelsen af udeskole i Aalborg. Skoletjenesten supplerer skolerne  gennem facilitering, videndeling, forankring og implementering i en Åben Skole kontekst.

Eksempler er Grønt Flag undervisningen og skoler med skolehaver. Haverne indgår flere steder naturligt i skolernes fagundervisning. Der er typisk tilknyttet et team på skolen, som interagerer omkring undervisningen og varetager årets planlægning m.m. indenfor de specifikke områder.

Sted

Kontakt til instruktør senest 14 dage før ankomst.

Instruktør:

Anders Baltser Langeland

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Tilmelding

Inden sommerferien ved skoleårets afslutning sendes lister til Kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for besøg på værks i Skoletjenesten det følgende skoleår.