Gratis

Udeskole H&D - Børnenes Bådelaug

Beskrivelse

Tag eleverne med ud i naturen til undervisning, læring og gode oplevelser ved Børnenes Bådelaug ved Hesteskoen i Aalborg Øst.
Omdrejningspunktet er udeskole med fokus på H&D (delvis under pavillioner)

Før udeskoleforløbet 
Skal eleverne forinden have stiftet kendskab til: brug af akkuboremaskine, samlemetoder med søm, dykker og skruer.
Derudover vil det være en stor fordel at de har stiftet kendskab til: 

 • Appen, Google Keep som noteværktøj 

 • Simpel videooptagning og redigering fx igennem appen Apple Clips eller tilsvarende videoredigeringsapp til mobiltelefon.. 

 

Under udeskoleforløbet
Når I ankommer til stedet vil programmet være:  

 • Introduktion til stedet samt arbejdsplancher som anvendes på dagen 

 • Opsætning af mobile arbejdspladser inkl klargørring af håndværktøj 

 • Sikkerhed ved arbejdsstationer og med håndværktøj 

 • Introduktion til hvordan elevernes egne telefoner anvendes til dokumentation af arbejdsprocesser. 

 • Idéudvikling af båd og simpel motor igennem “crazy-4” og mini moodboard 

 • Konstruktion af minibåd i træ med forskellige samlemetoder 

 • Bukning af bremserør til brug for motor 

 • Testsejlads af både på afgrænset lavtvandsområde ved badeboen inkl. viden om sikkerhed om færdsel ved vand samt muligheder for at Limfjorden i det daglige 

 • “Konkurrence” sejlads 

 • Vedligeholdelse af værktøj og arbejdsstation inkl. oprydning og nedpakning 

 • Tak for i dag og god tur hjem. 

 

Efter udeskoleforløbet 

Når I kommer hjem igen til egen skole, vil det være en fordel at I sætter en undervisningsgang af til: 

 • Produktion af dokumentation af muligheden for forøget livskvalitet ud fra oplevelserne igennem udeskole ved Børnenes Bådelaug indeholdende tre i dagen anvendte fagudtryk. Dokumenteret igennem billeder/videoklip + tekst. Varighed max 1 minut. 

 

Der arbejdes med udvikling, tilblivelse og testsejlads af mini modelbåde af træ og metal. 

Følgende færdigheds- og vidensmål (efter 7. - 8. klassetrin) 

 • Håndværk - Forarbejdning, Hånværktøj og redskaber: 

 • Eleven kan beherske håndværktøjer og redskaber efter hensigten: 

 • Målebånd, akkuboremaskine,bor & bits, listesaks, hammer & dykker, håndsav, limpistol, limtvinger, dampbøjningsværktøj 

 

Sikkerhed: 

 • Eleven har viden om sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter ved brug af værktøjer, redskaber og maskiner: 

 • Korrekt brug af akkuboremakine, klippe og bukkemetoder 

 

Materialeforarbejdning: 

 • Eleven har viden om forarbejdningsniveauer.  

 • Fx igennem arbejde med forskellige sandpapirtyper inkl. kornstørrelser samt en kort snak om hvornår vi er “i mål” 

 

Design - Idéudvikling: 

 • Eleven har viden om ideudviklingsmetoder. 

 • Her anvendes en kombination af “crazy-4” og mini moodboard 

 

Design - Eksperiment og analyse: 

 • Eleven har viden om eksperiment og analyse af produkt. 

 • Hvordan justeres prototypen i forhold til sejlads med minibåden på en beskyttet del af fjorden 

Design - Evaluering: 

 • Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt ud fra designidé. 

 • Design - Produktrealisering 

 • Eleven har viden om sammenhæng mellem form, funktion og æstetik. 

 • Igennem testsejlads med minibåden 

Indholdet kan ændres, hvis vejret kræver det og hvis der er andre forhold der skal tages hensyn til - Det vil være de samme temaer som arbejdes med.For H&D betyder det at hvis materialer og udstyr ikke kan skaffes, ændres det til det som kan arbejdes med og som passer til vejret. 

Transport:
Gratis bus - I booker selv bussen igennem Hirtshals Turistfart. Kontakt Sanne Olsen på tlf. 9894 5144. Der kommer en bus og henter jer på skolen og kører jer retur igen.

OBS:
Indholdet kan ændres, hvis vejret kræver det og hvis der er andre forhold der skal tages hensyn til - Det vil være de samme teknikker og arbejdsformer som arbejdes med.For H&D betyder det at hvis materialer og udstyr ikke kan skaffes, ændres det til det som kan arbejdes med og som passer til vejret.

Formål

At give eleverne mulighed for at arbejde eksperimenterende og undersøgende i naturen, uanset hvordan vejret arter sig. Forløbet skal understøtte og inspirere til udviklingen af udeundervisningen i de obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse. 

For at eleverne oplever sammenhæng med hverdagen på skolen, vil der til dette forløb være tilknyttet noget at arbejde med før forløbet og ligeledes til efterbehandling. 

 

Sted
Børnenes Bådelaug
Rørdalsvej 153-155
9220 Aalborg Øst
Tilmelding