Gratis

Teksperimentet

Beskrivelse

Er I nysgerrige på teknologi og vil I løse nogle af de problemer I møder i hverdagen?

Teksperimentet er et undervisningsforløb baseret på programmering med frit valg mellem flere teknologier og med tre forskellige sværhedsgrader. Til forløbet hører en solid platform med videovejledninger til alle trin i processen. Samtidigt er der mulighed for at blive guidet gennem hele processen og få en Tekguide ud fra skoleforvaltningen til at deltage i dele af undervisningen.

Formålet med undervisningsforløbet er at give elever i folkeskolen erfaring med eksperimenterende adfærd og hjælpe deres nysgerrighed i mødet med teknologi godt på vej. De skal arbejde med konkrete problemstillinger til gavn for samfundet på lokalt, nationalt eller globalt plan. Desuden skal dine elever ikke kun anvende teknologi, men også forholde sig kritisk til den og blive medskabere af den. 

Teksperimentet omfatter disse teknologier: Micro:Bit(+Tinkerkit), Tinkercad, Scratch, Scratch med MakeyMakey, CoSpaces og Minecraft Education. Enten ved brug af skolens eget udstyr eller lånt fra skoleforvaltningen.

 

Målgruppe: Mellemtrinnet og udskoling
Varighed: 4 dage
Undervisning: Undervisningen varetages af klassens lærer. Der er mulighed for at booke en Tekguide fra skoleforvaltningen til at understøtte arbejdet med Teksperimentet.

Dag 1: Introduktion, teknologi og færdigheder
Dag 2: Teknologi og færdigheder
Dag 3: Innovationsproces og design med Idékredsløbet/MAKER’N
Dag 4: Bygge- og kodedag: Prototyper

Når I tilmelder jer, vil I efterfølgende blive kontaktet af en af tekguiderne, for videre planlægning.

Dagenes indhold: 

1. dag:
På dag 1 introduceres Teksperimentets forløb for eleverne, så de kan få en forståelse for, hvad de skal lære, og hvad de skal i gang med. Herefter lærer de om brugen af Teksperimentets videomateriale og går i gang med at lære at kode i makkerpar.

2. dag:
På dag 2 arbejdes der videre med videomaterialet på samme måde som på dag 1. Dagen afrundes med en afsluttende udfordring, hvor rigtig mange af de lærte færdigheder og kompetencer skal i spil.

3. dag:
På dag 3 skal eleverne gennemgå en innovationsproces, hvor eleverne skal løse en mission, som tager udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling.

4. dag:
På dag 4 skal eleverne bringe alle deres færdigheder og kompetencer i spil. Her er dagen sat af til, at de arbejder med at kode, bygge og pitche en prototype ud fra den idé og det design, de er kommet frem til med innovationsprocessen.

Forudsætninger:

  • Eleverne har ikke nødvendigvis forudgående kendskab til kodning og digital konstruktion endsige scratch, men det anbefales at have gennemgået en Hour of Code – typisk ’Starwars’: https://code.org/starwars 

  • Læreren har ikke nødvendigvis forudgående kendskab til kodning og digital konstruktion, men forventes at have brugt i alt 2-3 timer på Hour of Code – typisk ’Starwars’: https://code.org/starwars og de første af Teksperimentets videoer.

  • Læreren har et ’grundlæggende godt forhold til IT’ og er ikke nervøs ved brugen af computere i klasserummet.

  • Læreren bør have adgang til den valgte teknologi i forberedelsen.

 

Har Teksperimentet fanget din interesse, kan du se introvideoen her: https://player.vimeo.com/video/330436813 og orientere dig på hjemmesiden: https://teksperimentet.firebaseapp.com/

Har du spørgsmål til forløbet eller til teknologierne er du meget velkommen til at kontakte: Makerspaceagent Anders Møller Jakobsen (aj-skole [at] aalborg [dot] dk) eller skolekonsulent Rikke Lübæch Christensen (RLC-skole [at] aalborg [dot] dk).

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give elever i folkeskolen erfaring med eksperimenterende adfærd og hjælpe deres nysgerrighed i mødet med teknologi godt på vej

Tilmelding
Tlf.nr. 93520022