TEEN Volley med Aalborg Volley

Beskrivelse

Aalborg Volley kan tilbyde undervisning/træning med udgangspunkt i konceptet "teen volley"

Teenvolley kan spilles i 2 forskellige spilformer, nemlig Teen 1 og Teen 2, som skole og træningsspil. De enkelte spilformer varierer på en række områder: fra antallet af spillere på banen, sværhedsgraden og banestørrelsen.

Er holdene klar til at spille på almindelig volleyballbane med 6 spillere, spiller I volleyball.

Således kan man altid tilrette spillet til den situation man har. Det er muligt at afpasse efter det spillemæssige niveau, hvor længe og om I har spillet og truppens størrelse til træning og kamp.

Besøgene finder i udgangspunktet sted i skolens faciliteter. Har skolen ikke mulighed for at stille rammer til rådighed vil foreingen i samarbejde med Sundheds og Kulturforvaltningen, søge at finde en ledig hal.

Kontaktperson:
Lisa Klemm
25141842
lisa@klemm.dk
 

Forventninger til skolen:
Det forventes at der deltager en lærer/pædagog per klasse og at vedkommende hjælper med at holde ro og bakke op om instruktørens ordensregler. Ligeledes forventes at lærer/pædagog hjælper eleverne med at udføre øvelserne rigtigt.
Det forventes at elever og lærer/pædagog deltager i opstilling og oprydning.

Formål

  • Eleverne får en oplevelse af, hvad det vil sige at samarbejde i forhold til at flytte sig for hinanden og snakke sammen hurtigt om boldene i luften.
  • Eleverne udfordrer deres motoriske evner og skal på samme tid tænke strategisk.
  • Eleverne opnår bekendtskab med teamspirit.
Undervisningsmateriale
Tilmelding