Gratis

STEM på piger

Beskrivelse

Projektet ”Bæredygtige Løsninger og Bæredygtige Overgange" (BLBO) er et projekt, hvor erhvervskolerne sætter ind pâ at fâ flere unge til at tage en STEM-erhvervsuddannelse med særligt fokus på at motivere pigerne.

Antagelsen om, at hvis unge får lov til at arbejde med bæredygtighedsproblemer i en erhvervsfaglig sammenhæng, og de hermed får indsigt i uddannelsernes positive bidrag til løsning af klimaproblemer, sâ vil flere — særligt piger — blive motiverede for ar tage en STEM-erhvervsuddanneIse.

Dette bliver et forløb, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med et projekt på erhvervsskolens værksteder, hvor bæredygtighed er i fokus.
De får en oplevelse af, hvordan den moderne håndværker hjælper arbejdet mod et mere bæredygtigt samfund.
Der vil desuden were fremlæggeIser fra interessante foredragsholdere, og eleverne kommer til at arbejde sammen med rollemodeller fra de virkelige erhvervsuddannelser.

Faglige mål indgår som en del af den almindelige undervisning.

Formål

At fâ flere unge til at tage en STEM-erhvervsuddannelse med særligt fokus på at motivere pigerne.

Sted
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg
Tilmelding