Gratis

Spar Nord - Privat økonomi

Beskrivelse

Flyt hjemmefra

Undervisningsforløbet ” ”Flyt hjemmefra-økonomi”” er et projektforløb, som lægger op til et samarbejde mellem en skoleklasse og en lokal Spar Nord Bank-filial som en del af den åbne skole.

Forløbet kan anvendes i 7.-9. klasse med indholdet tilpasset efter elevernes forudgående kompetencer. Eleverne arbejder med flere emner omkring privatøkonomi med henblik på at kunne flytte hjemmefra: budget, indtægter, udgifter, løn, skat, opsparing, rente samt forskellige låntyper/kreditter.
Spar Nord Bank optræder som den finansielle partner og leverer ”kunderådgivning”. Rådgivningen berører emnerne budget, rådighedsbeløb og låntyper/kreditter.

Den konkrete aftale med Spar Nord Bank kan bookes på aabenaalborg.dk – bemærk, at der er et begrænset antal datoer til rådighed i systemet. Spar Nord Bank kan optræde med input i projektets introfase og sidenhen agere bankrådgiver, når eleverne har lavet et budget. Samarbejdet med Spar Nord Bank har et omfang på 8 timer (1 arbejdsdag) for den enkelte bankrådgiver. Efter aftale mellem lærer og bankrådgiver kan de 8 timer evt. fordeles på flere dage i projektforløbet – eller de kan samles på en hel dag, hvis det kan planlægges sådan.

I undervisningsforløbet kan eleverne arbejde med flg. temaer / emner: (se undervisnnigsmateriale nederst på sidne)

- Budget – indtægter og udgifter

- Løn

- Skat

- Opsparing

- Låntyper

- Rente

Det enkelte undervisningsforløb planlægges af læreren enten med inddragelse af materialer fra forskellige kilder eller med afsæt i de materialer, der er tilknyttet forløbet. De tilknyttede materialer er tænkt som inspiration og kan derfor afløses eller suppleres efter lærerens ønsker.

For at kunne indgå i samarbejdet med Spar Nord er det en forudsætning at eleverne har arbejdet med indhold tilsvarende det, der er i det tilknyttede materiale.
Det drejer sig om:

• Et oplæg / fagligt arbejde med fokus på nøglebegreber som budget, indtægter, udgifter, lån, rente

• Udarbejdelse af et budget med afsæt i en ung, der skal flytte hjemmefra

• Undersøgelse af en anskaffelse (fx en computer, en cykel) som enten skal finansieres gennem opsparing eller lån.

I ”rådgivningssamtalen” med Spar Nord-medarbejderen vil fokus være på det udarbejdede budget og muligheder ift. den ønskede anskaffelse.

Formål

At give eleverne kendskab og indblik i privat økonomi, løn, opsparing, budget, lån mm.

At give eleverne en forståelse for, hvad det koster at have gæld og hvilke muligheder der er for renter.

At give eleverne en basisviden om privat økonomi de kan forholde sig til. Hvad koster en iPhone, et abonnement, internet, og f.eks. mad

Tilmelding
Tilmelding