Udsolgt

Slagt & Æd

Beskrivelse

Besøg en landmand, lav mad af en kvart ko på skolen og vind 5.000 Kr. til klassekassen.

Et samarbejde mellem Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord Kommune, LandboNord, EUC Nord og TECH College Aalborg.

Dag 1: (kl. 08:30-13:00) 
Eleverne besøger en landmand og oplever koen på nærmeste hold. Eleverne kommer med til malkning og får et indblik i, hvordan et landbrug fungere og koens og mælkens vej fra stald til bord. Der vil både være teori og praktiske opgaver undervejs.

Dag 2: (kl. 12:00-18:00) (afholdes tirsdag, onsdag eller torsdag efter besøget hos landmanden)
En Gourmetslagter og en kokkeelev kommer ud på skolen og laver mad af en kvart ko sammen med eleverne. Forældrene inviteres til middag kl. 18:00. 

Samme dag afholdes også en Kahoot! konkurrence, hvor eleverne skal svare på spørgsmål de har fået svarene på undervejs de 2 dage. 
Udvalgte elever fra vinderklassen skal på TECH College Aalborg og lave mad med en restauratør fra en restaurant fra Aalborg.
Erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard faciliterer Kahoot'en.

Dag 3: (den 16. november kl. 15:00-20:00)
Denne aften er for de udvalgte 25 elever (10 elever fra Aalborg, 5 elever fra Frederikshavn, 5 elever fra MariagerFjord og 5 elever fra Hjørring) der skal repræsentere deres klasse fra hver deres kommune. 
Eleverne skal lave 3 retter, en forret, en hovedret og en dessert. Temaet er "ko". De respektive restauratører hjælper eleverne i gang og er med hele aftenen. 
De 3 retter skal serveres for de 4 kommunes borgmestre og rådmænd, der bedømmer eleverne ud fra en blindsmagning
Vinderne tager 5.000 kr. med hjem til klassen.
 

Motivation og formål
At sætte fokus på sammenhæng mellem teori og praksis, i dette tilfælde ved brug af opskrift, veje og måle råvarer. Eleverne skal kunne tænke kreativt og bruge deres hænder. Derudover at vække interesse for at eleverne kan deltage mere i madlavningen der hjemme, samt gøre mere opmærksom på kokke faget, gourmetslagter og landbruget i Danmark.
 
At få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen og helst en af de 36 ”fordelsuddannelser”, hvor der er praktikpladser og jobs til alle dem, der kan og vil. Vi vil gerne forbedre erhvervsskolernes omdømme og give eleverne mulighed for at træffe et mere oplyst, og måske mere fagligt realistisk, valg af ungdomsuddannelse.

Målgruppe
8. klasse

Arrangementet er gratis. Transport til og fra landmanden er ligeledes gratis. Transport til og fra TECH College på finaledagen sørger eleverne selv for.

Formål

Motivation og formål
At sætte fokus på sammenhæng mellem teori og praksis, i dette tilfælde ved brug af opskrift, veje og måle råvarer. Eleverne skal kunne tænke kreativt og bruge deres hænder. Derudover at vække interesse for at eleverne kan deltage mere i madlavningen der hjemme, samt gøre mere opmærksom på kokke faget, gourmetslagter og fiskeriet i Danmark.

At få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen og helst en af de 36 ”fordelsuddannelser”, hvor der er praktikpladser og jobs til alle dem, der kan og vil. Vi vil gerne forbedre erhvervsskolernes omdømme og give eleverne mulighed for at træffe et mere oplyst, og måske mere fagligt realistisk, valg af ungdomsuddannelse.

Undervisningsmateriale
Tilmelding