Gratis

Skoleyoga

Beskrivelse

God klasseledelse og relationer - med børneyoga i 0. - 2.klasse

Lær at bruge børneyoga som et pædagogisk og didaktisk redskab i din klasseledelse og - til at styrke positive relationer til det enkelte barn og klassefællesskabet - sammen med dit årgangsteam/afdeling.

Formålet er, at du får inspiration og  kompetence til at bruge børneyoga i din klasseledelse og relationer.

 

BEMÆRK INDEN DU BOOKER: I dette forløb tilmelder du to klasser til yoga forløb á 8 x 90 minutter OG minimum 8 x fagpersonale * til 2 x 4 timers kursus samt 2 timers opstarts/videreførelsesmøde, med fokus på børneyoga som pædagogisk og didaktisk værktøj til klasseledelse og positive relationer.
* lærere, pædagoger, trivsels og inklusionsvejledere osv.

Målrettet 2 klasser i 0.-2.klasse (max 2 x 28 elever)

 • Eksempelvis en afdeling/et team afhængig af skolens størrelse
 • Mindst 8 personer fra skolens personale (både lærere, pædagoger, trivselsvejledere, m.m. som er tilknyttet den tilmeldte afdeling/team)

Forløbet, hvor du får kompetence til at bruge børneyoga til god klasseledelse og relation inkluderer:

 • 8 timers kursus med skolens team/afdeling.
 • Forløb på 8 gange a 90 min sammen med din klasse og en børneyogalærer på din egen skole.
 • Manual/kompendie med børneyoga øvelser samt supervision/sparring igennem hele processen.

Det praktiske: Kursus og forløb vil foregå på skolen i et passende rum. Vi kan medbringe yogamåtter, men opfordrer til, at skolen investerer i deres egne måtter.

Hvorfor: Set i lyset af det sidste års tid hvor corona har skabt en helt anden hverdag og overgang for skolebørnene, som har været præget af usikkerhed og ustabilitet med on/off nedlukninger. Børnene har endnu mere brug for nærvær, tryghed, fred og ro til at falde godt på plads i et nyt kapitel i deres liv med de første skoleår med nye voksne. De første år i skolen har afgørende betydning for resten af deres skoletid, selvopfattelse og udvikling. Samtidigt er lærere og pædagogerne trætte og udmattede efter det sidste års konstante omstillinger, derfor trænger de til en saltvandsindsprøjtning med ny inspiration og lære redskaber der er giver god klasseledelse og positive relationer, som med garanti også vil smitte af på arbejdsglæde og læringsmiljøet.

Forløbet inkluderer

 • 90 minutter x 8 gange fra kl 8:30-12:30 på skolen i et lokale/multirum. ( dvs. 8 x 90 minutter til hver klasse. Klassen kan til tider opdeles i 2, så det bliver 2 x 45 minutter per klasse per gang - dette aftales med instruktøren)
 • Kursus for pædagogisk personale 2 x 4 timer (mindst 8 personer) på skolen.
 • Opstarts og opfølgningssamtale (a 2 timer) med ledelse og afdeling forinden (specifik dato aftales internt)
 • Yogalærerne medbringer alt nødvendigt udstyr.
 • Yogamanual til egen brug (inkl. 2 færdige lektionsplaner)

 

Datoer:

2021:

 • Opstartsmøde (1 time)
 • Fredag 19/11: 1.kursus (4 timer)
 • Fredag 26/11: 1:8 undervisningsgang
 • Fredag 3/12: 2:8 undervisningsgang
 • Fredag 10/12: 3:8 undervisningsgang

 

2022:

 • Fredag 7/1:  2. Kursusgang (4 timer)
 • Fredag 14/1: 4:8 undervisningsgang
 • Fredag 21/1: 5:8 undervisningsgang
 • Fredag 28/1: 6:8 undervisningsgang
 • Fredag 11/2: 7:8 undervisningsgang
 • Fredag 8/4: 8:8 undervisningsgang
 • Opfølgning (1 time)

 

Skolen sørger for:

 • Egnet lokale med gulvplads til 16 måtter - eksempelvis et område uden for mange møbler er at foretrække, multirum, klasselokale, dus eller gymnastiksal
 • Koordinerer de praktiske detaljer med instruktøren på forhånd (instruktøren kontakter jer)
 • Orienterer instruktøren, hvis der er særlige hensyn, opmærksomhedspunkter eller lignende, der skal arbejdes med
 • Enten klasselærer eller skolepædagog vil være tilstede og er deltagende under hele timen med de max 14 børn under de retningslinjer instruktøren fremlægger
 • Alle børn kan være med, uanset om man har prøvet yoga før eller ej
 • Påklædning kan være løst og behageligt hverdagstøj, enten strømper eller bare tæer

Forening/instruktør sørger for:

 • Instruktøren planlægger børneyogaforløbets indhold i henhold til fælles mål for folkeskolen.
 • Instruktøren har udstyret med og forbereder lokalet med måtter forinden
 • Instruktørens tilgang til børnene er anerkendende og positiv

 

Formål

 • Eleverne stifter bekendtskab med børneyoga og vil prøve kræfter med sansearbejde, massage, åndedrætsøvelser, kropsbevidsthed og koncentrationslege, som har mange positive effekter indenfor et sansemotorisk og sundhedsfremmende perspektiv
 • Eleverne opnår større kropsbevidsthed, koordination, balance og får dermed mulighed for at udvikle evnen til at mærke sig selv og troen på egne evner
 • Eleverne opnår bedre hukommelse og evne til at koncentrere sig, som vil støtte både indlæring, vente-på-tur og fordybelsesevnen
 • Eleverne vil arbejde med selvværd, læringsglæde og trivsel – både hos den enkelte og i et positivt børnefællesskab
Tilmelding