Gratis

Skolens Pirater

Beskrivelse

Har dine elever en Jack Sparrow i maven? Det kan du og Aalborg Fægteklub hjælpe dem med at finde svaret på.

Forløbet består af 2 x 120 minutter fægteundervisning for 2 klasser/hold – og det foregår på skolen. Det vil sige, at hvert forløb er for 2 hold/klasser, hvor hold 1 har de første 120 minutter og hold 2 de efterfølgende 120 minutter. Forløbene foregår samme dag og samme tid – 2 uger i træk. (se mere i tilmeldingen)

Undervisningen varetages af Aalborg Fægteklubs argentinsk-italienske fægtemester Felipe Saucedo (30). Han var i mere end 10 år landsholdsfægter i Argentina, hvor han også har været træner. Felipes undervisning foregår på engelsk – og naturligvis gennem meget konkrete øvelser, som kan forstås på alle sprog.
 

I kan forvente en undervisning med sproglig og kropslig læring. Derforuden indgår eleverne i andre relationer end de vanlige og kommer til at se nye sider af sig selv og hinanden, som kan bidrage til trivslen i klassen.

Fægteundervisningen ligner den, eleverne ville møde i Aalborg Fægteklub – bortset fra at der på skolen anvendes plastvåben. Det lydes måske lidt kedeligt, men der skal nok komme sved på panderne og gang i både kroppe og stemmebånd.

Under opvarmningen bliver eleverne udfordret på deres motorik, hvorefter instruktøren gennemgår grundtrinnene i fægtning, herunder hvordan man går og står. Så bliver de klædt i fægteudstyret og lærer de enkle sikkerhedsregler. Og så er det ellers tid til fægtning – i ægte piratstil.
 

Foreningens opgaver:
• Planlægning og afvikling af undervisningens indhold.
• Våben, vest og maske til hver elever.
• Kontakter skolen senest en uge før første undervisningsgang.

Skolens opgaver:
• Læreren har det pædagogiske ansvar.
• Læreren tager en aktiv rolle i undervisningen og hjælper instruktøren med at dømme kampene – det tager heldigvis kort tid at lære de basale regler for fægtning.
• Et egnet lokale (f.eks. gymnastiksal, multirum eller lignende).
• Den didaktiske del af undervisningen.
• Eleverne er omklædt til starttidspunktet og informeret om, hvad der skal ske (iflg. aftale med instruktøren).
• Skal forløbet trække paralleller til andre fag, er det vigtigt, at læreren aftaler nærmere med instruktøren minimum en uge før første undervisningsgang.

Se meget mere om fægtning på www.aalborgfaegteklub.dk 

HUSK: Alle skal medbringe T-shirt, lange træningsbukser og indendørs sportssko.
 

Formål

Eleverne får indblik i en idrætsgren som ikke mange har stiftet bekendtskab med.
Eleverne trænes i at kommunikere på engelsk og/eller være opmærksomme på instruktøren.
Eleverne oplever hurtig og tydelig progression i mestringen
Fokus på kropslig koordination, balance og kropsspænding.

 

Tilmelding
Tilmelding