Skabende lyrik med krop og drama

Kulturskolens logo

Beskrivelse

Trænger du og dine elever til en anderledes måde at arbejde med lyrik og fremlæggelser på, så er dette kursus lige noget for jer! Vi vil gennem leg, latter, bevægelse og samarbejde hjælpe eleverne til at opnå en bedre forståelse af deres sociale og personlige kropsbevidsthed.

Eleverne kommer op på gulvet, væk fra computere, borde og stole. Vi arbejder med lyrikken gennem lege, rytmer, bruger stemmen på forskellige måder, og arbejder med den dramatiske form.

Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Kærbyskolen, Ferslev skole, Vejgaard Østre skole og er støttet af UVMs åben skole pulje.

Formål

Eleverne opnår en større kropsbevidsthed, retoriske kompetencer - hvordan kan man bruge krop og stemme til at skabe en bedre formidling, gennem arbejdet med den dramatiske form gøres teksten/lyrikken autentisk og aktuel for eleverne  - eleverne oplever at lære med kroppen. Klassens sociale klima bliver også boostet, da drama indeholder mange sociale elementer.

Fælles Mål

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Kommunikation - krop og drama:

  • Eleven kan bruge kroppen som udtryk - Eleven har viden om krop og identitet
  • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen - Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler
  • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog

Læringsmål

Performance

  • Eleven skal kunne udtrykke sig ved brug af formudtrykket drama
  • Eleven skal føle tryghed ved at stå foran andre
  • Eleven skal føle tryghed ved at tale uden brug af papirer
  • Vi arbejder med elevernes kommunikative kompetencer.

Socialt og personligt

  • Samarbejde i grupper og arbejde individuelt
  • Skal kunne vise hensyn og respekt for, samt forståelse af andres arbejde
  • Tænke kreativt og bruge deres fantasi
Tilmelding
Tlf.nr. 99314140