Gratis

SAMBAFABRIKKEN

Beskrivelse

Sang, musik og bevægelse til sambarytmer for de yngste klassetrin
Tilbuddet henvender sig til grundskolens yngste klassetrin (0. og 1. klassetrin).

Sambafabrikken er en interaktiv koncert, hvor børnene tages med til Brasilien. Her møder de forskellige stilarter og stifter bekendtskab med den brasilianske musikkultur, herunder karnevalet, som svarer til vores fastelavn.

Koncerten understøtter de fælles mål for musik, og eleverne kommer til at stifte bekendtskab med både bevægelse, dans og sang, samt prøver kræfter med perkussionsammenspil i koncertens stompworkshop. Der er tid til både bevægelselege og eftertænksom lytning.

Folkeskolen har opsat mål om, at bevægelse skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Sambafabrikken er med til at understøtte dette, da det i høj grad er fokuseret på interaktion/involvering, sang og bevægelse, som kan være medvirkdende til at øge elevernes læring, motivation og trivsel samt fremme sundheden.

OBS! For at få SAMBAFABRIKKEN ud på din skole, skal der minimum tilmeldes 50 elever.
Inviter gerne elever fra naboskolen til at deltage, hvis det kniber med at komme op på 50 elever. 

 

Formål

At give børnene et indblik i musik, dans og historie fra Latinamerika. 
På SAMBAFABRIKKEN bliver børnene selv en del af et karnevalsorkester, hvor de skal danse og lege som en del af den interaktive koncert.
Der fortælles historier om livet i Rio, og hvordan det er at leve og opvokse i et land lang væk fra Danmark.
De glade sambarytmer indbyder til sang og bevægelse og børnene får på egen krop mulighed for at føle, hvordan sang, dans og musik kan have en positiv indvirkning på humøret. 

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.03.2019