Gratis

SALSA DANCE

Beskrivelse

Forløbet strækker sig over 3 undervisningslektioner á 45 minutter, og henvender sig primært til elever fra 6. klasse og opefter.

Forløbet består af 3 x 90 minutter danseundervisning for 2 klasser/hold på skolen. Det vil sige at hvert forløb er for 2 hold/klasser, hvor hold 1 har de første 45 minutter og hold 2 de efterfølgende 45 minutter. Forløbene foregår samme dag og samme tid - 3 uger i træk. (se mere i tilmeldingen)

Dans som sprog og udtryksform
Dans anses ofte som særskilte bevægelser, men i virkeligheden hænger alle vores bevægelser sammen. I dette forløb sættes fokus på kroppen som helhed og på de bevægelser der ligger naturligt i kroppen. Fra gang til anden udbygges øvelserne, så de til sidst bliver en integreret del af kroppens bevægelsesrepertoire.
Samtidig arbejdes med dans som sprog - og ikke blot kropssprog - men det sprog der opstår i kommunikationen mellem danserne, individet og musikken. Der arbejdes med musikforståelse i dansen, idet det den praktiske forståelse af takt og rytme er vigtigt for at dansen lykkes.

Dans som redskab i identitetsdannelse og kropskontrol
Dans kan også være et godt redskab til at få orden på tankerne, i en hektisk periode i livet og med en travl hverdag. Ligeledes vil eleverne opleve hinanden i en anden kontekst, hvor det at komme tættere på hinanden er en del af øvelsen. Der arbejdes med dynamikken mellem danserne, når der danses med pardans, idet føring og at følge er afgørende for at pardansen lykkes.

Undervisningen
Hver undervisningsgang består af opvarmning og en kort introduktion til salsa - herunder oprindelse og kultur. Underviseren Thomas viser øvelserne, hvorefter eleverne får rig mulighed for selv at prøve enkeltøvelser. Thomas lægger hovedfokus på krop og bevægelse som en helhed og ikke alene på danseteknikken. Han arbejder også med musikkens betydning for bevægelse - og fortæller om bevægelserne altimens de udføres.

Instruktøren
Thomas Oyoo Omondi repræsenterer Aalborg Salsaforening og har arbejdet med dans og bevægelse i danske skoler og børnehaver i mange år, herunder Kroppen på Toppen.

Forventninger til skolen

  • Skolen forventes at stille egnede rammer til rådighed. En gymnastiksal, multirum eller lignende vil være passende.
  • Der skal være adgang til et musikanlæg med USB og jack tilslutning.
  • Eleverne skal være omklædte og klar til undervisning ved lektionens opstart.
  • Der forventes en lærer/pædagog per klasse/hold, som hjælper med at opretholde ro og fokus og kan træde til hvis der bliver behov. Ellers lægges op til at lærer/pædagog deltager eller bruger lejligheden til at observere elevgruppen.
  • Det forventes at lærer/pædagog er deltagende i hele aktiviteten og er gennemgående for hele forløbet.

Ramme for undervisningen
Forløbet kan danne afsæt for flere fag og emneområder der omhandler respekt, samarbejde, empati og kropsudfoldelse. Det kan også bruges som et praktisk "åben skole" emne til temaer såsom; kulturer, drama/udtryksformer, identitetsdannelse m.v.

 

Formål

  • At eleverne gennem øvelser arbejder med at integrere bevægelse i kroppen
  • At give eleverne indblik i dans som udtryksform
  • At eleverne opnår indsigt i egen kunnen samt glæde ved egen præstation
  • At eleverne forstår sammenhængen mellem kroppens og musikkens udtryk
  • At eleverne bliver bevidste om eget kropssprog
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
31.12.2018