Gratis

Projekt EDISON 2019

Beskrivelse

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, som de senere skal fremvise på en messe.

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt.

Der afholdes lærere intro for første gangs lærere, den (tilgår) og for lærere der har prøvet kræfter med Edison før, den (tilgår). Sted tilgår, og du skal afsætte hele dagen. Her vil lærerne få en introduktion til entreprenørskabsundervisning, samt information om projektforløbet. Vi sigter imod at give lærerne nye kompetencer inden for innovation og produktudvikling, som de kan tage med sig og bruge i undervisningen.

Et Edison-forløb ser således ud:

Introforløb for lærere den (tilgår) og (tilgår) (nærmere information følger).
Årets tema offentliggøres (emnet, som eleverne skal arbejde med på skolen)
I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Hvor meget tid, der afsættes til arbejdet, og hvordan det organiseres, er helt op til skolen. Vi anbefaler, at eleverne bruger uge 45 til arbejdet.
Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe (lokalfinale) i Nordkraft (formentlig) i uge 46 , og vinderne kåres og går videre til Danmarksmesterskabet, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award i uge 47.

Målgruppe:
6.-7. klasse

Sted:
Den (tilgår) i november 2018 kl. 09:00-13:00 (formentlig) i Nordkraft Aalborg. 

Arrangementet er gratis.

Ved tilmelding:

(senest 15. august 2018)
Navn på skole
Klassetrin og antal elever
Antal hold (3-4 elever pr. hold)
Navn, mail og telefon på kontaktlærer
At stille med en dommer til finalen

Formål

At give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt.

Sted
Nordkraft
Kjellerups Torv
9000 Aalborg
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
15.08.2019