Gratis

Programmering med Scratch

Beskrivelse

Programmeringsguiderne fra #ProgrammeringNaturligvis tilbyder kompetenceudvikling tæt på praksis. Her kommer en programmeringsguide ud på din skole og afvikler et programmeringsforløb. Du har som lærer en aktiv rolle i undervisningen og deltager sammen med eleverne, men du behøver ikke vide noget om programmering for at booke en fagdag – den del klarer guiden. Skolen kan med fordel frigøre andre faglærere, så de også kan deltage i undervisningen denne dag. 

Formål

I dette forløb bliver eleverne præsenteret for blok-programmering.  Forløbet er bygget op om gratis online programmet Scratch (scratch.mit.edu). Gennem små instruktionsvideoer, individuelle øvelser samt plenumfremlæggelser lærer eleverne at opbygge et simpelt spil.

Yderligere information
Baggrundsviden

Praktiske oplysninger

  • Forud for fagdagen er du i kontakt med en programmeringsguide for at aftale detaljerne.
  • Du forbereder dig på fagdagen ved at læse lærernoterne i undervisningsforløbet på læringsplatformen MinUddannelse og forbereder klassen på besøget.
  • Programmeringsguiden medbringer selv det udstyr, der skal bruges og tilrettelægger aktiviteterne efter hvilke devices eleverne anvender.
Undervisningsmateriale
Forløbet Scratch #Programmering #Naturlilgvis ligger klar i MinUddannelse
Tilmelding
Tilmelding