Gratis

Programmering med LEGO WeDo

Beskrivelse

Programmeringsguiderne fra #ProgrammeringNaturligvis tilbyder kompetenceudvikling tæt på praksis. Her kommer en programmeringsguide ud på din skole og afvikler et programmeringsforløb. Du har som lærer en aktiv rolle i undervisningen og deltager sammen med eleverne, men du behøver ikke vide noget om programmering for at booke en fagdag – den del klarer guiden. Skolen kan med fordel frigøre andre faglærere, så de også kan deltage i undervisningen denne dag. 

Formål

I dette forløb med Lego Wedo undersøges naturfænomener vha. robotter. Elverne lærer simpel blokprogrammering gennem guidede øvelser i Lego WeDo appen. En vigtig del at forståelsen for naturfænomener og programmering er at have en god dialog. Derfor arbejder eleverne sammen to og to om et sæt Lego WeDo.  

Yderligere information
Baggrundsviden

Praktiske oplysninger

  • Forud for fagdagen er du i kontakt med en programmeringsguide for at aftale detaljerne.
  • Du forbereder dig på fagdagen ved at læse lærernoterne i undervisningsforløbet på læringsplatformen MinUddannelse og forbereder klassen på besøget.
  • Programmeringsguiden medbringer selv det udstyr, der skal bruges og tilrettelægger aktiviteterne efter hvilke devices eleverne anvender.
Undervisningsmateriale
Forløbet "Lego WeDo #Programmering #naturligvis" ligger klar i MinUddannelse
Tilmelding
Tilmelding