Gratis

Praksisfaglighed, lærersparring & elevforløb

Repræsentanter fra forskellige erhverv

Beskrivelse

Lærersparring:

Få Søren ud til faglig sparring om jeres undervisning i håndværk og design eller madkundskab. 

Søren er sparringspartner, lærer, inspirator og håndværker i Aalborg Kommunes praksisfagligheds projekt. Han har fokus på hhv. H&D samt madkundskab, hvor der inddrages elementer fra hans baggund indenfor bl.a. makerspace, sløjd, friluftsliv, IT, specialområdet og teambuilding. 

Dette projekt er todelt; denne del med sparring samt en del med undervisning med jer og eleverne. 

Første del er tre timer rettet mod dig/jer som lærere i forhold til: Fælles planlægning af forløbet for elever, sparringspartner i forhold til generelt indhold i de to fag, nye input i forhold til hvad der rør sig i hhv. madskundskab og H&D. 

Anden del er 3 timers undervisning med jer og jeres elever, hvor der tages udgangspunkt i den fælles planlægning. Her fremtræder Søren som håndværker og anvender fagspecifikke udtryk, der passer til den planlagte undervisning og det område denne berører. 

Forslag til indholdet af sparringen: 

- Kvalificering af personlige færdigheder F.eks. øve nye teknikker. 
- Fokus på sikkerhed under arebjde med nye områder. 
- Indretning af lokalet. 
- Planlægning af den halve dag for elever inkl. udstyr og hvilke materialer der skal indkøbes. 
- Brug af Makerspace i dit fag (hvilke teknologier og hvordan). 
- Hvilke områder Tech College og Aalborg Handelskole er relevante for mit fag (H&D og Madkundskab) 
- Udarbejdelse af plan for arbejde med elever før og efter besøg af Søren. 
- Mulighed for support pr. mail og evt. efterfølgende opringning. 

NB: Det er vigtigt at den halve dag med faglig sparring ligger min. 2 uger før arrangementet med elever.  

Der kan kun bookes én sparrings gang, husk dog at der også kan bookes en gang hvor Søren kommer ud og laver en undervisning med jeres elever. 

Der kan kun deltage 10 lærere på dette forløb og max. 25 på forløbet med elever. 

Elevsparring:

Få Søren ud på jeres skole i tre timer med jeres elever, i enten Håndværk og Design eller Madkundskab. 

Søren er sparringspartner, lærer, inspirator og håndværker i Aalborg Kommunes praksisfagligheds projekt. Han har fokus på hhv. H&D samt madkundskab, hvor der inddrages elementer fra hans baggund indenfor bl.a. makerspace, sløjd, friluftsliv, IT, specialområdet og teambuilding. 

Dette projekt er todelt; en del med sparring samt denne del med undervisning med jer og eleverne. 

Første del er tre timer rettet mod dig/jer som lærere i forhold til: Fælles planlægning af forløbet for elever, sparringspartner i forhold til generelt indhold i de to fag, nye input i forhold til hvad der rør sig i hhv. madskundskab og H&D. 

Anden del er 3 timers undervisning med jer og jeres elever, hvor der tages udgangspunkt i den fælles planlægning. Her fremtræder Søren som håndværker og anvender fagspecifikke udtryk, der passer til den planlagte undervisning og det område denne berører. 

Forslag til foløb: 

H&D: 

- Støbeopgave (betonstøbning i forskallingskasser/beholdere. 
- Metal: Klip, buk og bøj.
- Designprocessen ud fra Aalborg Kommunes designmodel.
- Anlægsgartner for en halv dag (F.eks. Konstruktion af bålområde med bålplads og lettere pionering). 
- 3D design og print.
- "Snedker" -  Lacercut (Hvis det haves på lokal skole). 
- "Skiltemager" - Folieskærerarbejde. 
- "Elektriker for en stund" - Lampedesign og konstruktion.
- "Cykelsmed" - Medbring egen cykel til rep. og puds.
- Pileflet: KOnssstruktion af små kurve. 
- Valgfrit: Aftales nærmere med Søren. 

Madkundskab: 

- Friluftsliv: Mad over bål f.eks. Suppe, brød, indagt laks. 
- "Plastmager og Madkundskab" - Lav dine egne udstansningsforme til småkager og bagning.( Arbejde med 3D printere) 
- Valgfrit: Aftales nærmere med Søren. 
 

NB: Inden forløbet skal de aftalte matrialer og udstyr være anskaffet af holdets lærer. Holdet lærer skal ligeledes være til stede når forløbet gennemføres. 

Der må kun bookes én undervisningsgang, husk dog at der også kan bookes en sparrings gang hvor Søren kommer ud og sparre med jer lærere - denne skal ligge før gangen med elever. 

Max. 25 elever kan deltage pr. gang. 

OBS.: Husk at du som booker skal notere om det er lærer eller elevforløb som du ønsker. Det er en fordel først at booke et lærerforløb og derefter et elevforløb

Formål

Formål med lærersparring:
Formålet med dette tilbud er at bidrage til, at du som lærer i udskolingen får inspiration til at styrke praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen i hhv. H&D samt madkundskab. 
Dette kunne f.eks. være Håndværksfaglige forløb, networking i forhold til håndværker kontakter, inspiration til nye forløb, muligheder på erhvervsskoler i Aalborg, koordinering/planlægning i forhold til efterfølgende praksisfaglige lektioner med elever, nye muligheder i egne lokaler samt udeområde. 

Formål med elevsparring:
Formålet med dette tilbud er at give elever i udskolingen kendskab til tilgangen til undervisningen på erhvervsuddannelserne, igennem et anvendelsesorienteret praksisfagligt foløb i hhv. H&D og madkundskab. Igennem arbejdet med eleverne er det ønsket at give dem indblik og spirende interesse i udpluk af nogle af følgende fagområder: VVS, tømrer, struktør, elektriker, anlægsgartner, kok og tjener. 

Starttidpunktet for forløbet kan tilpasses sådan det passer jer. 

Tilmelding