Gratis

Praksisfaglighed H&D og Madkundskab - Elever

Beskrivelse

Få Søren ud på jeres skole i tre timer med jeres elever, i enten Håndværk og Design eller Madkundskab. 

Søren er sparringspartner, lærer, inspirator og håndværker i Aalborg Kommunes praksisfagligheds projekt. Han har fokus på hhv. H&D samt madkundskab, hvor der inddrages elementer fra hans baggund indenfor bl.a. makerspace, sløjd, friluftsliv, IT, specialområdet og teambuilding. 

Dette projekt er todelt; en del med sparring samt denne del med undervisning med jer og eleverne. 

Første del er tre timer rettet mod dig/jer som lærere i forhold til: Fælles planlægning af forløbet for elever, sparringspartner i forhold til generelt indhold i de to fag, nye input i forhold til hvad der rør sig i hhv. madskundskab og H&D. 

Anden del er 3 timers undervisning med jer og jeres elever, hvor der tages udgangspunkt i den fælles planlægning. Her fremtræder Søren som håndværker og anvender fagspecifikke udtryk, der passer til den planlagte undervisning og det område denne berører. 

Forslag til foløb: 

H&D: 

- Støbeopgave (betonstøbning i forskallingskasser/beholdere. 
- Metal: Klip, buk og bøj.
- Designprocessen ud fra Aalborg Kommunes designmodel.
- Anlægsgartner for en halv dag (F.eks. Konstruktion af bålområde med bålplads og lettere pionering). 
- 3D design og print.
- "Snedker" -  Lacercut (Hvis det haves på lokal skole). 
- "Skiltemager" - Folieskærerarbejde. 
- "Elektriker for en stund" - Lampedesign og konstruktion.
- "Cykelsmed" - Medbring egen cykel til rep. og puds.
- Pileflet: KOnssstruktion af små kurve. 
- Valgfrit: Aftales nærmere med Søren. 

Madkundskab: 

- Friluftsliv: Mad over bål f.eks. Suppe, brød, indagt laks. 
- "Plastmager og Madkundskab" - Lav dine egne udstansningsforme til småkager og bagning.( Arbejde med 3D printere) 
- Valgfrit: Aftales nærmere med Søren. 
 

NB: Inden forløbet skal de aftalte matrialer og udstyr være anskaffet af holdets lærer. Holdet lærer skal ligeledes være til stede når forløbet gennemføres. 

Der må kun bookes én undervisningsgang, husk dog at der også kan bookes en sparrings gang hvor Søren kommer ud og sparre med jer lærere - denne skal ligge før gangen med elever. 

Max. 25 elever kan deltage pr. gang. 

Formål

Formålet med dette tilbud er at give elever i udskolingen kendskab til tilgangen til undervisningen på erhvervsuddannelserne, igennem et anvendelsesorienteret praksisfagligt foløb i hhv. H&D og madkundskab. Igennem arbejdet med eleverne er det ønsket at give dem indblik og spirende interesse i udpluk af nogle af følgende fagområder: VVS, tømrer, struktør, elektriker, anlægsgartner, kok og tjener. 

 

Starttidpunktet for forløbet kan tilpasses sådan det passer jer. 

Tilmelding