Gratis

Operationssygeplejerske for en dag

Beskrivelse

Operationssygeplejerske for en dag

Tilmeld din klasse og få et indblik i jobbet som operationssygeplejerske.

•Hvorfor hedder det en patient? Hvorfor skal man have et armbånd med sit navn og CPR nummer på, når man er indlagt og skal opereres på hospitalet? Hvorfor kan man ikke mærke, at det gør ondt, når man er bedøvet? Hvorfor skal patient og personale have specielt tøj på? Hvor mange andre faggrupper samarbejder en operations sygeplejerske med? Med udgangspunkt i en snak med eleverne, vil vi blandt meget andet komme omkring ovenstående spørgsmål, samt de spørgsmål eleverne måtte have forberedt sig på inden mit besøg.

•Som operationssygeplejerske har man kun ganske kort tid til at tage imod patienten og fornemme hvilken stemning han eller hun er i, inden patienten skal bedøves. Vi vil snakke, og lave en hands on øvelse om de mange følelser man kan have, og hvordan kroppen viser, hvilken følelse man har i kroppen. Vi skal tale om hvorfor det er bedst, at man er tryg, når man skal opereres, og hvad man kan gøre for at berolige en der er bange eller meget nervøs.

•Hygiejne en stor del af operationssygeplejerskens hverdag. Vi kommer omkring en lille del af kroppens immunforsvar for at eleverne får en forståelse for hvordan kroppen normalt fungerer som barriere for bakterier og virus, og hvad man som operationssygeplejerske gør for at undgå at inficere patienten med bakterier og virus under operationen. Eleverne får ydermere mulighed for at blive klogere på deres egen håndhygiejne gennem endnu en hands on øvelse.

•Afslutningsvis får eleverne, med udgangspunkt i det pågældende klassetrin, mulighed for at løse små praktiske opgaver relateret til jobbet som operationssygeplejerske. Hvad kan eleverne bruge undervisningen til i deres hverdag?

•Eleverne vil have mere indgående viden om, hvordan arbejdsdagen er for en operationssygeplejerske. Måske har snakken givet anledning til en nysgerrighed, som vil få eleven til at tænke i denne retning senere i livet, når der skal vælges uddannelsesretning.

•Eleverne får fokus på kroppens følelsesmæssige tilstand, hvordan man observerer hinandens følelsesmæssigekropssprog og agerer hensigtsmæssigt ud fra hvad de ser. Dette kan de bruge i samspillet med hinanden i hverdagen.

•Eleverne har været omkring nogle praktiske færdigheder omkring håndhygiejne, som de kan bruge i deres dagligdag.

OBS: DER KAN SKE DATO ÆNDRINGER PGA AKUT OPSTÅET BEREDSKAB!

Formål

Eleverne får et indblik i hverdagen på en operationsstue på Aalborg Universitetshospital.

De introduceres til hvilke faggrupper der arbejder på en operationsgang, og hvilke uddannelser og jobmuligheder der findes her. De får en forståelse for hvilke fag der er særligt relevante i skolen, hvis man ønsker at arbejde på en operationsstue.

Der vises fotos og genstande fra en operationsstue, eleverne får mulighed for prøve en operationskittel på og får operationsudstyr i hænderne. Derudover får eleverne prøvet kræfter med nogle af de opgaver en operationssygeplejerske udfører gennem særlige hands-on opgaver.

Tilmelding