Gratis

Naturvidenskabsfestival og Skoletjenesten

På naturvidenskabsfestival Aalborg sker formidlingen primært fra ung til ung foto Johnni Pape

Beskrivelse

Naturvidenskabelig inspiration og motivation

Naturvidenskabsfestival Aalborg er et arrangement målrettet 6.-10. klasse. Ungdomsuddannelserne (bl.a. gymnasier, HTX mv.). er også velkomne. 

På festivalen præsenteres eleverne for naturfag, uddannelsesmuligheder, viden og læring i samspil med det omgivende samfund. Der kan ses en linje til energi- og klimaområdet. Når visionen er, at vi skal have en bæredygtig fremtid med vækst inden for energi og miljø, er det vigtigt, at præsentere elever og undervisere for undervisningsaktiviteter, der kan vække og styrke elevernes lyst til at vælge uddannelse og erhverv inden for de naturvidenskabelige områder.

Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo er kendetegnet ved, at studerende demonstrer naturfaglige aktiviteter for andre studerende og skoleelever. De unge er med til at tydeliggøre forskning, der eksempelvis kan være med til at udvikle vores viden om sundhed, velfærd og klima og italesætte mulighederne for uddannelse job og karriere for unge.

Naturvidenskabsfestival Aalborg er et samarbejde mellem institutioner på tværs af uddannelsessektoren. Samarbejdet skaber grobund for synergier og gensidig inspiration mellem AAU, UCN, Aalborgs Skoler og Skoletjenesten og de videregående uddannelser.

Skoletjenesten er med i den lokale styregruppe og deltager med en stand i Zoo, der er bemandet af lærere fra Skoletjenesten.

.

Formål

Målet er at inspirere de unge til at se det spændende i teknikkens og naturvidenskabens verden, så gavner det samtidig de videregående udannelser, HTX, STK m.m.  og folkeskolernes arbejde som helhed. Lærerne kan med fordel videreføre undervisningsforløb og projektarbejder, som udspringer af oplevelserne på Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo.

Målet er, at naturvidenskabsfestivalen skal gavne regionens uddannelsesmarked og skabe grundlag for at højne det generelle uddannelsesniveau i Nordjylland, og dermed være et kvalificeret rekrutteringsgrundlag for erhvervslivet. Det er de unge, og deres egen naturvidenskabelige selvforståelse og faglighed, der er i centrum. Således sker formidlingen primært fra ung til ung dvs. fra gymnasieelever til folkeskoleelever, fra studerende til grundskole- og gymnasieelever samt fra virksomheder til studerende.

 

Sted
Aalborg Zoo
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg

Kontakt

Har du spørgsmåltil Naturvidenskabsfestival Aalborg? Hører vi gerne fra dig.

Jens Bak Rasmussen

jbr-skole [at] aalborg [dot] dk

Leder af Skoletjenesten

93520070

Træffetid I dagtimerne

http://skoletjenesten.aalborg.dk/

Undervisningsmateriale