Musikalske læringsfællesskaber i 1. Klasse.

Kulturskolens logo

Beskrivelse

Musikalske læringsfællesskaber i 1. Klasse.

Eleven skal bruge sin krop til at udtrykke sig, føle grounding, kunne følge en rytme, kunne spejle sig i andre, kunne udtrykke en følelse gennem musikudøvelse.

1. Klasse har lige fået nye lærere og skal til at finde deres fællesskab med nye krav og forventninger i 1. Klasse. Det er derfor tanken at både elever og lærere deltager aktivt i forløbet, med henblik på at skabe gode, alsidige og inkluderende muligheder for alle børn både fagligt og socialt i klassens læringsfællesskab.
Der skal være god tid og plads til at eleverne kan føle sig trygge i forløbet med en lærer, som ikke til dagligt kommer i klassen.
Der er fokus på gentagelse og genkendelig struktur.

Forløbet er udviklet i projekt "Åben skole v. 2.0" i samarbejde med Kærbyskolen, Ferslev Skole og Vejgaard Østre Skole. 

Formål

Formålet med forløbet er, at styrke klassens inkluderende læringsfællesskab.

Læringsmål for forløbet kan fx. være:

  • At kunne lytte opmærksomt til andres oplevelser gennem musik
  • At styrke klassens læringsfællesskab gennem sange og musikalske udtryk
  • At kunne synge med på fælles sange i klassen
  • At lære sine klassekammerater og lærer at kende gennem musik
  • At kunne give udtryk for oplevelser gennem musik
Undervisningsmateriale

Underviseren medbringer materialer. 

Tilmelding
Tlf.nr. 99314140