Multi Gymnastik

Beskrivelse

 • Tilpasset besøg à 90 min varighed.
 • Datoer, tidsrum og forløb for besøg aftales med GymAalborg´s kontaktperson.
 • Multi gymnastik foregår i GYM Aalborg, Stadion hal 3, Annebergvej 48.

 

Forventninger

Multi Gymnastik i GYM Aalborg handler om at få brugt hele kroppen, udfordre barnets grænser, udvikle motorikken igennem en masse varierende, sjove lege samt spændende Ninja GYM Warrior baner.

Eleven skal opleve at de kan lykkes med at overskride egne grænser og gå hjem med en succesoplevelse i rygsækken.
GymAalborg tager hensyn til den enkelte elevs behov/niveau og understøtter dette for at udvikle og – altid med udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og alder.

Multi Gymnastik understøtter også læring om køkultur og arbejder med "fælles besked og igangsætning".
GymAalborg´s motto er at ” vi udvikler motorikken og styrker kroppen i fællesskab. ”

GymAalborg

 • Stiller med egnet underviser.
 • Medbringer særligt udstyr.
 • Tager kontakt til skolen i god tid før afviklingen.
 • Planlægger konkret indhold til forløbet i samråd med skolen.

Skolen

 • Aftaler forløbets praktiske detaljer med GymAalborg´s underviser.
 • Deltager med minimum 1 pædagog/lærer pr 15 elever.
 • Deltager i eventuel evaluering.

 

Indhold

Indholdet planlægges af GymAalborg´s meget erfarende instruktører. Og GymAalborgs Ol-kandidat og Nordiske Mestre bidrager med know – how.
Der er en gennemtænkt udviklingsplan i alt hvad vi foretager os.

 • Basis gymnasik er struktureret således, at børnene oplever forskellige trin/niveauer at prøve sig på, så der er altid et passende trin til alle elever.
 • Mærker alle redskaber i hallen / prøv det hele. ( hvad kan min krop)
 • Detail orienteret: her øver vi på de enkelte krops bevægelser ( kolbøtter til salto / vejrmølle til araberspring, hænge-svinge, støtte-svinge m.m.
 • Lege med fokus på at udvikle sanserne og synliggøre elevens rolle i fællesskabet.
 • GymAalborg tager udgangspunkt i kompetencehjulet og har tilpasset det til gymnastikundervisningen.

Eleverne skal have gymnastik relateret træningstøj på ( shorts, t-shirt og bare fødder er fint ).  Eleverne må gerne medbringe drikkedunk og madpakke.

Formål

Der tages afsæt i kompetenceområderne:

 • Almen motorik (fin og grov motorik af hele kroppen)
 • Koordination
 • Koncentration
 • Perception

Læringsmål:

 • At eleverne får en oplevelse af egen rolle i fællesskabet.
 • At eleverne prøver nye øvelser og oplever succes med at overskride grænser.
 • At eleverne trænes i at stille realistiske krav til egne og andres formåen – danne realistiske selvbilleder.
 • At eleverne præsenteres for øvelser der styrker deres motoriske evner såvel som deres kropsbeherskelse.

 

Sted
Stadionhal 3, GYM Aalborg
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgangen til hallen ligger ved syd vestlig indgang til stadion fra annebergvej, nederst til venstre, i Hal 3.