Gratis

Maritime Career Game

Beskrivelse

Danske Maritime, brancheorganisation for den maritime industri, tilbyder skolebesøg i udskolingsklasser for at fortælle om de mange uddannelses- og karrieremuligheder, som den maritime industri kan tilbyde.

Omdrejningspunktet for besøget er VR-spillet ”Maritime Career Game”, som er blevet udviklet for at oplyse unge mennesker om den maritime industri og tilhørende tekniske erhvervsuddannelser. Udover VR-spillet, vil vi også have en maritim rollemodel med, der vil fortælle om livet som lærling i branchen. Besøget afsluttes med en online Kahoot-quiz, hvor eleverne kan teste deres maritime viden.

Maritime Career Game er et virtual reality spil, hvor eleverne arbejder sammen i små hold om at konstruere en moderne, elektrisk og miljøvenlig færge i en virtuel verden - på tid. Hvert hold styrer en gruppe maritime eksperter, og det gælder om at bruge dem optimalt, så deres specialer udnyttes effektivt. Og selvfølgelig løse opgaverne i en hensigtsmæssig rækkefølge, så der ikke opstår flaskehalse. Udfordringen er, at spilleren med VR briller ikke har adgang til alle informationer. Det er de øvrige spilleres opgave at rådgive om opgavernes omfang, hvilken maritim uddannelse eksperterne har, og hvor dygtige de er.

Her kan du se en lille film om, hvordan elever og lærere på Randers Realskole oplevede vores besøg og VR-spil. 

  • Det er gratis at deltage, og Danske Maritime faciliterer spillet den pågældende dag.
  • Vi kan som udgangspunkt spille med 15-30 elever, og spillet kan spilles uden forudgående viden.

Det eneste vi har brug for at skolen stiller til rådighed er:

  • To sammenhængende lektioner á 45 min uden pause (der vil være små naturlige pauser undervejs).
  • Et lokale der kan rumme alle deltagende elever på én gang.
  • Et smartboard eller anden skærm hvortil en computer kan tilsluttes.
  • At eleverne skal have adgang til deres smartphone.

Program
Et typisk program for dagen kunne være følgende (der tages udgangspunkt i, at eleverne møder ind kl. 8.00, men tiderne tilpasses naturligvis jeres lektioner):

Kl. 07.45: Danske Maritime ankommer og gør spillet klar i det pågældende lokale.
Kl. 08.00: Præsentation af uddannelses- og karrieremuligheder i den maritime industri v/ rollemodel fra den maritime industri og Danske Maritime
Kl. 08.20: Reglerne til Maritime Career Game gennemgås med eleverne
Kl. 08.30: Spillet starter
Kl. 09.15: Kahoot og kort evaluering
Kl. 09.30: Tak for i dag 

Ønskes yderligere information om projektet eller ønsker du/I at booke et skolebesøg, kontakt venligst Uddannelseskonsulent, Stine Hallingskog på mail: sha@danskemaritime.dk eller telefon: +45 42149520.

Formål

At eleverne bliver gjort opmærksom på de mange spændende uddannelses- og karrieremuligheder der er i den maritime branche. 

Tilmelding