Lyrik, billede, lyd – multimodalt arbejde

Kulturskolens logo

Beskrivelse

I en skabende og kreativ arbejdsproces arbejder eleverne med at kombinere tekst, billede og lyd sådan, at de kan understøtte hinanden og forstærke måden hvorpå et budskab kan formidles.

Eleverne har på forhånd udarbejdet tekster, så de er klar til forløbet. I forløbet arbejdes der med:

  • oplæsning af egen tekst
  • komposition til billed- og lydside (fx storyboard)
  • Oplæg, idegenerering, produktion, fremvisning/præsentation

Forløbet er udviklet i projektet "Åben skole v. 2.0" i samarbejde med Ferslev Skole, Kærbyskolen og Vejgaard Østre Skole med støtte fra UVM.

 

Forberedelse

Tekster (gruppearbejde) skal være udarbejdet inden forløbet starter
Alle skal have iMovie og Garageband opdateret på iPad og eleverne skal gerne have gjort sig bekendt med de to apps (evt. som hjemmearbejde)

Formål

Læringsmål: 

  • Eleven skal lære hvordan tekst, billede og lyd kan understøtte hinanden og forstærke måden hvorpå et budskab kan formidles
  • Eleven skal øve mig i at skabe et produkt gennem kreativ eksperimenteren og leg
  • Eleven skal lære om nogle af de virkemidler man kan tage i brug når man arbejder med billede og lyd
  • Eleven skal øve mig i fordybelse

 

 

Fælles mål:

Dansk:

Læsning:
Eleven kan læse multimodale tekster med
henblik på oplevelse og faglig viden

Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd
og billede i velkendte faglige situationer

Fortolkning:
Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

Billedkunst
Billedkommunikation/Udstilling og formidling:
Eleven kan bidrage med   visuelle udtryk i kulturprojekter
Billedfremstilling/Digitale billeder:
Eleven kan fremstille en digital billedfortælling
Eleven kan arbejde med levende billeder
Eleven har viden om digitale billedteknikker  
Billedanalyse/Analyse
Eleven har viden om multimodale teksters formål og struktur og grafiske og layoutmæssige elementer

Musik:
Musikalsk skaben:
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning.
Eleven har viden om analoge og digitale udtryksformer.
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Undervisningsmateriale

Underviseren medbringer materialer. 

Tilmelding
Tlf.nr. 99314140