Gratis

Lille Vildmosecentret og Skoletjenesten

Elgkranie på skind foto Mette Krogh Bonde

Beskrivelse

Skoletjenesten tilbud i Lille Vildmose sker i et samarbejde med Lille Vildmosecentret
 

På Lille Vildmosecentret modtager Skoletjenestens elever fra Aalborg Kommunes skoler.

I Lille Vildmoses natur kan man komme på gyngende grund i den våde, svuppende mose, hvor kødædende planter vokser. Man kan opleve de store rovfugle, krondyr, urokser, vildheste og elge, der både lever og yngler i nærheden af vildmosecenteret.

Under besøget vil klassen lære om hjortevildt, undersøge Lille Vildmosecenterets udstilling, komme på tur i området mellem kultur og natur og på tur med mosetoget

Aktiviteter

Landskabs- natur og kulturhistorieformidling. Husk beklædning efter årstiden, da meget af undervisningen foregår ude. Gummistøvler er en god ide.

 

Formål

Lille Vildmose og Skoletjenesten, naturpleje, CO2 og biodiversitet

Natur & Teknologi 5. klasse

Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for fagene i skolen, primært inden for natur & teknolog.

Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).

Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:

Lille Vildmosecentret: Udstillingen og undervisningsområde

Lille Vildmose: Omkringliggende natur og højmose

Undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan og hvorfor man bevarer og genopretter højmosen i Lille Vildmose. Der vil være fokus på områdets særlige natur. Eleverne undersøger, hvordan mosens særlige forhold har haft betydning for dyr og planter.

Sted
Lille Vildmose
Birkesøvej 16,
9280 Storvorde

Kontakt til instruktør via Aual senest 14 dage før ankomst.

Instruktør:

Mette Krogh Bonde

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.