Lektion om Verdensmålene

Verdensmålsmateriale; Photo: Daniel Nielsen

Beskrivelse

Lektion & oplæg ved FN-forbundets skoletjeneste i Aalborg

I FN-Forbundet tager vi med glæde ud til folkeskoler, efterskoler, handelsskoler, højskoler, og gymnasier for at oplyse om FN og internationale forhold. Vi holder blandt andet oplæg, spil, og lege om verdensmålene, FN generelt, menneskerettighederne, og FN som fredsskaber. Her vil eleverne blive introduceret for grundlæggende begreber og  fakta om FN’s værdier og arbejde. Varierede formidlings- og arbejdsmetoder skal tilligemed sørge for at aktivere og engagere eleverne og facilitere fordybelse i oplæggets  emne. Lektionerne og oplæggene kan foregå på både dansk eller engelsk alt efter ønske.

Aktiviteter

Lektion og oplæg hvori der kan indgå leg og spil for at formidle idéer og koncepter relateret til bæredygtig udvikling.

Forberedelse

Der er ikke nødvendigvis brug for nogen forberedelse til dette tilbud fra FN-forbundets skoletjeneste. Dog kan det være afhængigt af den ønskede kompleksitet af lektionen. Som forberedelse, bør skolens kontaktperson have mindst ét møde (fysisk eller via tlf.) med FN-forbundets koordinator i Aalborg.

Tilbuddet egner sig især til klasser og/el. skoler der har tema dag/uge om bæredygtighed.

Efterbehandling

Eventuelt forskellige hands-on projekter. For eksempel kan klassen lave plakater/kollager til hvert verdensmål.

Formål

Læringsmål

 • At FN er en verdensomspændende organisation der prøver at gøre verden til et bedre sted for alle mennesker 
 • At FN har mange forskellige funktioner inden for politiske, sociale, økonomiske, og miljømæssige områder
 • At verdensmålene blev vedtaget af FN via 2030-Dagsordenen 
 • At verdensmålene er en fortsættelse af 2015-målene 
 • At der er 17 verdensmål med hver deres delmål og indikatorer 
 • At der er måder hvorpå man kan måle vores fremskridt imod delmålene
 • At verdensmålene er universelle og dermed gælder alle 
 • At verdensmålene ‘hænger sammen’ med hinanden 
 • At verdensmålene ‘er afhængige’ af hinanden 
 • At menneskeheden har et fælles globalt ansvar for bæredygtig udvikling. 

Færdigheder

 • Eleverne vil forstå hvad FN er og hvad de gør.
 • Eleverne vil have kendskab til alle 17 Verdensmål og forstå hvorfor de findes.
 • Eleverne vil vide at hvert Verdensmål også har nogle delmål som kan observeres og måles.
 • Eleverne vil have kendskab til verdensmålenes oprindelse i 2030-Dagsordenen og dens historiske kontekst.
 • Eleverne vil lære om de globale problematikker som FN’s verdensmål  adresserer.
 • Eleverne vil have kendskab til begrebet ‘bæredygtig udvikling’ og hvad det betyder. 
 • Eleverne vil bedre forstå vores fælles globale ansvar for at nå verdensmålene inden 2030.
 • Eleverne vil få et nuanceret syn på verden, dens problematikker og vores fælles, globale ansvar og fremtid.
Undervisningsmateriale

I denne lektion kan der indgå forskellige undrvisningsmaterialer som dikdaktiske virkemidler. For eksempel, verdensmålsskilte, SDG-nip-nappere, SDG-vendespil, SDG-byttespil, og andre redskaber der gør undervisningen både sjov og forståelig.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 33464690