Legeværkstedet

Ultrabit

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne gennem 3 faser:

1. Lege og teknologier
2. Brug-ændre-skab
3. Prøv legene. 

Lege og teknologier: 
I denne del af forløbet skal eleverne arbejde med typer af lege, ved brug af legehjulet. Dette gøres for at eleverne får en forforståelse for det projekt de skal arbejde med. De skal derudover snakke om teknologiers potentielle effekt på lege og sport.

 

Brug - ændre - skab: 
I denne del får eleverne udleveret en kode som de skal ændre på. De skal modificere en kode der allerede virker. Altså får eleverne lov til at arbejde med noget sværere kode end de selv på egen hånd ville kunne finde på. 

Eleven bliver derudover præsenteret for accelerometeret og "lyssensoren" i micro:bitten. 

 

Prøv legene: 
Slutteligt skal eleverne prøve lege og man kan efterfølgende vælge at fortsætte forløbet hvor eleverne får lov at ændre på legen eller ændre på koden så legen bliver bedre. Det kunne også være ved at give eleverne et benspænd, som at lave deres baneleg om til en fangeleg.

Formål

Læringsmål idræt: 

  • Jeg kan samarbejde med min gruppe om opgaverne. 
  • Jeg kan selv bidrage til at samarbejdet går godt (f.eks. gå på kompromi, komme med ideer og lytte til andre i gruppen) 

 

Læringsmål teknologiforståelse: 

  • Jeg kan ud fra de viste lege designe vores egen leg. 
  • Jeg kan ændre og modificere koden på en micro:bit så den passer til vores leg

Idræt: 

Samarbejde og ansvar: 

Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege  

 

Ordkendskab: 

Eleven kan anvende enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

 

Teknologiforståelse: 

Eleven kan skabe artefakter med udvalgte digitale teknologier, deltage i iterative designprocesser af komplekse problemstillinger og opnå viden om egen designkompetence

Undervisningsmateriale

Undervisningsforløbet Legeværkstedet ligger klar i MinUddannelse

Tilmelding
Tilmelding