Gratis

Kunsten og Skoletjenesten 8. kl.

Beskrivelse

Henvender sig til: Dansk og billedkunst, 8. klasse

Skoletjenestens instruktør tager imod klassen ved museets indgang kl. 13:00. Herfra vises vej til Kunstens Alrum, hvor jakker, tasker mm. kan opbevares.

Gennemgang af program for besøget, regler for færdsel i museets udstilling, mål og indhold.

Besøget foregår primært i museets udstillingsrum, med udgangspunkt i værker fra Kunstens faste samling. Hvor det er relevant inddrages også værker fra de skiftende særudstillinger. Undervisningen veksler mellem dialogbaserede billedsamtaler, oplæg om elementer af billedanalysen og praktiske øvelser med udgangspunkt i de udvalgte værker, klassen har oplevet og talt om, samt øvelser i udvalgte dele af billedanalysen.

Evaluering og afslutning til kl. 15:00

Aktiviteter

Ved Skoletjenestens tilbud i samarbejde med Kunsten vil besøget primært foregå i museets udstillingsrum, hvor der tages udgangspunkt i værker fra museets faste samling. Hvor det er relevant inddrages også værker fra de skiftende særudstillinger. Undervisningen vil veksle mellem dialogbaserede billedsamtaler med tilknyttede øvelser i udstillingsrummet og aktiviteter i Kunstens Alrum.

Forberedelse

Skoletjenestens tilbud er i samarbejde med Kunsten.

Når Kunsten besøges privat, alene, med familien eller i en gruppe, får oplevelseslysten frit spil – i de faste samlinger af danske og internationale værker og skiftende særudstillinger eller i bygningens prisbelønnede arkitektur. På Kunsten er værkerne ”levende”. Der kan høres fortællinger om værkerne på Kunstens app. Værkerne danner også udgangspunkt for film, foredrag og koncerter, som kan du kan opleve henover året ...

Formål

Dansk og billedkunst 8. klasse

Forløbet matcher læringsmål fra Fælles Mål og for fagene.

Primært inden for dansk

Læringen foregår overvejende dialogisk,

eksperimenterende og problemløsende.

Forløbstype Forløb med formidler

Eleverne deltager dialogisk i billedsamtaler om udvalgte værker i udstillingen i plenum og i mindre grupper. Her lyttes og udtrykkes egne oplevelser af udvalgte kunstværker.

Eleverne får her lejlighed til at forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Eleverne anvender enkle elementer af billedanalyse ved udvalgte værker på udstillingen. Elevernes egen viden om billedkomposition bringes i spil i dialogen om, hvordan farve, komposition og perspektiv indvirker på et værks udtryk.

Eleverne giver på baggrund af enkle analyseelementer deres bud på, hvad værkerne handler om og kunstnerens budskab.

Sted
Kunsten
Kong Christians Alle 50
9000 Aalborg

Vores instruktør vil gerne have lidt information inden ankomst. Senest 14 dage før besøget. Det kan evt. dreje sig om særlige elevforhold, der bør tage hensyn til. Har klassen arbejdet med billedanalyse op til besøget (hvordan og hvor meget?) Er besøget planlagt som optakt til videre arbejde med billedanalyse i klassen? Har I særlige ønsker til inddragelse af specifikke værker, temaer eller kunstnere kan der tages hensyn til dette i planlægningen inden besøget. Andre praktiske oplysninger af interesse.

Kontakt via Aula til instruktør senest 14 dage før ankomst.

Pernille Ravn Clemmensen Kunstformidler og

billedkunstlærer, Skoletjenesten på Kunsten

 

 

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.