Gratis

Kunsten og Skoletjenesten 2. kl.

Foto Gudrun Stefansson Undervisning på KUNSTEN foregår i samarbejde med Skoleforvaltningens Skoletjeneste

Beskrivelse

Skoletjenestens instruktør tager imod klassen ved museets indgang kl.10. Herfra vises vej til Kunstens alrum, hvor jakker, tasker mm placeres. Her gennemgås program, regler for færdsel i museets udstilling, mål og indhold.

Det vil være godt, hvis eleverne har spist formiddagsmad inden de møder på museet kl. 10.

I udstillingsrummet udvælges relevante værker - primært fra Kunstens faste samling. Hvor det giver mening, kan enkelte værker fra skiftende udstillinger inddrages. Der veksles mellem dialogiske billedsamtaler og skabende aktiviteter med udgangspunkt i de udvalgte værker.

De dialogiske billedsamtaler kommer omkring værkets udtryk, opbygning, farver, former samt indhold, fortællinger og mulige budskaber.

Eleverne arbejder desuden med genkendelse og kategorisering af geometriske figurer i værkerne.

Evaluering og afslutning til kl. 12.

 

 

Forberedelse

Skoletjenestens undervisning sker i samarbejde med Kunsten.  

Når Kunsten besøges privat, alene, med familien eller i en gruppe, får oplevelseslysten frit spil – i de faste samlinger af danske og internationale værker og skiftende særudstillinger eller i bygningens prisbelønnede arkitektur. På Kunsten er værkerne ”levende”. Der kan høres fortællinger om værkerne på Kunstens app. Værkerne danner også udgangspunkt for film, foredrag og koncerter, som du kan opleve henover året ...

Formål

2. klasse Billedkunst, dansk og matematik

Forløbet matcher læringsmål fra Fælles Mål for fagene i skolen, primært inden for billedkunst, dansk og matematik.

Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende.

 

 

Sted
Kunsten
Kong Christians Alle 50
9000 Aalborg

For at kunne tilrettelægge forløbet mere specifikt, vil vores instruktør gerne have lidt information inden ankomst.

Kontakt til instruktør via Aula senest 14 dage før besøget angående:

Særlige forhold i elevgruppen, der bør tages hensyn til.

Har I på klassen arbejdet med geometriske figurer i billedkunst og matematik op til besøget? Er besøget planlagt som optakt til videre arbejde med geometri på klassen? Andre praktiske oplysninger af interesse.

Kontakt til instruktør via Aula senest 14 dage før ankomst.

Pernille Ravn Clemmensen

Kunstformidler og billedkunstlærer, Skoletjenesten på Kunsten

 

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.