Gratis

KRAM til STEM - inkl. bus

Science, technology, engineering, mathematics - STEM

Beskrivelse

 ”Kvindelige Rollemodeller & Ambassadører” (datoer kan aftales individuelt, hvis ikke du kan én af nedenstående datoer)

(KRAM) på AMU Nordjylland

AMU Nordjylland og projektet ”Kvindelige rollemodeller og Ambassadører (KRAM)” søger 8. og 9. klasser til et 1-dagsarrangement hvor vi vil introducere eleverne til STEM-uddannelserne (STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics).

I Nordjylland er der, ligesom i resten af Danmark, stor mangel på studerende på STEM-uddannelser og i særdeleshed mangel på kvindelige elever. Derfor vil AMU Nordjylland gerne præsentere deres STEM-uddannelse, vores struktøruddannelse, frem for din 8. og 9. klasses elever, drenge som piger.

Projektets hovedformål, er at inspirere flere unge piger til at tage en uddannelse inden for STEM-området. Gennem forskellige slags ambassadøraktiviteter bygger projektet bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og arbejde praktisk med STEM opgaver og møde rollemodeller fra virksomhederne.

Dagen starter ca. kl. 8:30 på AMU Nordjylland hvor der vil være en præsentation af Struktøruddannelsen. Efterfølgende ser vi Struktøruddannelsens værksteder, hvor der vil være mulighed for at prøve uddannelsen  med egne hænder. Herefter kører vi på besøg i en virksomhed i lokalområdet, eller får besøg på stedet af en virksomhed, hvor vi vil møde færdiguddannede struktører. Gennem hele dagen får klassen følge af nogle af vores EUD-elever og der er mulighed for at stille spørgsmål til vedkommende.

AMU Nordjylland afhenter og afleverer klassen på jeres skole i bus og sikre at alle kommer sikkert gennem dagen. I skal blot selv medbringe en madpakke, bussen er betalt.

Arrangementet varer fra ca. 08:30 til ca. 13:30-14:00 og afholdes i perioden fra maj 2023 frem til oktober 2023. Vi finder sammen en dato der passer ind i jeres skemalægning, samt der vil være mulighed for individuel planlægning af dagen, hvis der skulle være behov for dette.

Du kan læse meget mere om vores struktøruddannelse lige her: https://www.amunordjylland.dk/anlaegs-bygningsstruktoer.html

Formål

Det er projektets hovedformål, at inspirere flere unge til at tage en uddannelse inden for STEM-området. Gennem forskellige slags ambassadøraktiviteter bygger projektet bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og arbejde praktisk med STEM opgaver og møde rollemodeller fra virksomhederne.

Sted
AMU Nordjylland
Tilmelding