Udsolgt

Klar, parat, skolestart - Børneyogaforløb

Beskrivelse

Formålet med dette forløb er først og fremmest at understøtte elever fra 0.klasses overgang fra børnehave til skole ved hjælp af børneyoga som sanseoplevelse og som et redskab til at finde ro, indre styrke, kropsbevidsthed og glæde i barnets første skoleår sammen med de nye klassekammerater i et positivt børnefællesskab.

Netop på grund af Corona er der skabt et hul i overleveringen og dagtilbuddene plejer at have overgangen fra børnehave til skole som et stort fokuspunkt. Denne overgang fra børnehave til skole er en stor begivenhed i en 6-årigs liv med mange nye krav, forventninger og ofte mange nye kammerater i et nyt fællesskab. Derfor ønsker dette læringstilbud målrettet at kunne støtte eleverne med positive oplevelser med et sansearbejde og give dem redskaber til at bearbejde alt den nye læring de får i mødet med skoleverden på.

Små hold i 8 uger

Børneyoga omhandler tryghed og nærvær, derfor skal klassen deles op i to hold (i blandet køn) med 8-14 elever på hvert hold, hvor enten klasselærer/skolepædagog er aktiv deltagende og tilstede. Forløbet strækker sig over 8 uger med 45 minutter børneyoga for hvert hold, eftersom denne model viser sig at være effektfuld i forhold til yoga- og mindfulnesstræning.

Der vil være fokus på børnenes egen-evaluering og udbytte af oplevelsen.

Kort fortalt er yoga er et gammelt sundhedssystem fra Indien som har en lang række positive sundhedsfremmende effekter såsom øget kropsbevidsthed, balance, koncentration og velvære. Børneyoga er altid på børnenes præmis, så tager udgangspunkt i børnenes hverdag. Det er koncept som opstod i USA omkring 1960’erne

Skolen sørger for:

 • Egnet lokale med gulvplads til 16 måtter - eksempelvis et område uden for mange møbler er at foretrække, multirum, klasselokale, dus eller gymnastiksal
 • Koordinerer de praktiske detaljer med instruktøren på forhånd (instruktøren kontakter jer)
 • Orienterer instruktøren, hvis der er særlige hensyn, opmærksomhedspunkter eller lignende, der skal arbejdes med
 • Enten klasselærer eller skolepædagog vil være tilstede og er deltagende under hele timen med de max 14 børn under de retningslinjer instruktøren fremlægger
 • Alle børn kan være med, uanset om man har prøvet yoga før eller ej
 • Påklædning kan være løst og behageligt hverdagstøj, enten strømper eller bare tæer

Forening/instruktør sørger for:

 • Instruktøren planlægger børneyogaforløbets indhold i henhold til fællesmål for folkeskolen i børnehaveklassen med henblik på kompetenceområderne: ”Krop & bevægelse” samt ”Engagement & fællesskab”
 • Instruktøren har udstyret med og forbereder lokalet med måtter forinden
 • Instruktøren er i dialog med forskere fra AAU KIDS med henblik på at kvalitetssikre læringstilbuddet og evaluering heraf
 • Instruktørens tilgang til børnene er anerkendende og positiv

Datoer:
De første 4 hold finder sted på tirsdage i uge 34 til og med uge 41:

18. august
25. august
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september
6. oktober

Hold 1 & 2 booket samlet og har tiderne 8:30-9:15 & 9:30-10.15
Hold 3 & 4 bookes samlet og har tiderne 12:00-12:45 & 13:00-13:45

De kommende 4 hold finder sted på tirsdage fra uge 43 til og med uge 51:

20. oktober
27. oktober
3. november
10. november
24. november
1. december
8. december
15. december

Hold 5 & 6 booket samlet og har tiderne 8:30-9:15 & 9:30-10.15
Hold 7 & 8 bookes samlet og har tiderne 12:00-12:45 & 13:00-13:45

Formål

 • Eleverne stifter bekendtskab med børneyoga og vil prøve kræfter med sansearbejde, massage, åndedrætsøvelser, kropsbevidsthed og koncentrationslege, som har mange positive effekter indenfor et sansemotorisk og sundhedsfremmende perspektiv
 • Eleverne opnår større kropsbevidsthed, koordination, balance og får dermed mulighed for at udvikle evnen til at mærke sig selv og troen på egne evner
 • Eleverne opnår bedre hukommelse og evne til at koncentrere sig, som vil støtte både indlæring, vente-på-tur og fordybelsesevnen
 • Elevernes vil arbejde med selvværd, læringsglæde og trivsel – både hos den enkelte og i et positivt børnefællesskab
Tilmelding