KIDS VOLLEY med Aalborg Volley

Tegnede volleybolde med ansigter

Beskrivelse

Aalborg Volley kan tilbyde undervisning/træning med udgangspunkt i konceptet "kids volley"

En undervisningsgang er typisk opbygget med opvarmning, træning i specifikke øvelser, "færdigt spil" og udstrækning. Forud for hver øvelse instrueres elever og lærer/pædagog grundigt, hvorefter eleverne for mulighed for at træne øvelsen. Til slut igangsættes en venskabelig kamp.

Kidsvolley level 0 – 2 er de første tre levels i Kidsvolley og vil, afhængig af hvornår man begynder introduktionen af Kidsvolley, kunne bruges fra 1. til 6. klassetrin

Som grundprincip siger vi, at de motoriske færdigheder, der kræves for at få et spil med flow, udfordring og bevægelse, passer sammen med følgende klassetrin.
Level 0: For spillere i 1. klasse
Level 1: For spillere i 2. eller 3. klasse
Level 2: For spillere i 3. eller 4. og (5.) klasse

Da der i en klasse er meget stor spredning på elevernes motoriske færdigheder, kan det være at eleverne opdeles i grupper efter erfaring/færdigheder.
Et grundlæggende princip i Kidsvolley er, at de enkelte levels ikke følger alder, men færdigheder. Alle børn skal kunne finde et level der netop passer til det enkelte barns motoriske udvikling.

Besøgene finder i udgangspunktet sted i skolens faciliteter. Har skolen ikke mulighed for at stille rammer til rådighed vil foreningen i samarbejde med Sundheds og Kulturforvaltningen, søge at finde en ledig hal.

Kontaktperson:
Lisa Klemm
25141842
lisa [at] klemm [dot] dk

Forventninger til skolen:
Det forventes at der deltager en lærer/pædagog per klasse og at vedkommende hjælper med at holde ro og bakke op om instruktørens ordensregler. Ligeledes forventes at lærer/pædagog hjælper eleverne med at udføre øvelserne rigtigt.
Det forventes at elever og lærer/pædagog deltager i opstilling og oprydning.
 

Formål

  • Eleverne får en oplevelse af, hvad det vil sige at samarbejde i forhold til at flytte sig for hinanden og snakke sammen hurtigt om boldene i luften.
  • Eleverne udfordrer deres motoriske evner og skal på samme tid tænke strategisk.
  • Eleverne opnår bekendtskab med teamspirit.
Undervisningsmateriale
Tilmelding